Teden zaporov 2014: Bogoslužno gradivo

Molitev tedna zaporov Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da […]

Opis Programa za slovenske državljane zaprte v tujini

Namen programa je zagotavljanje podpore državljanom Republike Slovenije, ki prestajajo kazen zapora v tujini in njihovim družinam. V okviru programa se vzpostavi stik z Slovenci zaprtimi po svetu – na njihovo željo in z izseljenci po svetu, ki bi bili pripravljeni sodelovati kot prostovoljci. Z izvajalci programa lahko stopite v stik preko elektronskega naslova: posvetu […]

Opis Programa po prestani kazni

V okviru Centra Ecce homo bo deloval tudi program po prestani kazni, ki je eden od  uspešnejših načinov, ki pripomore k uspešni reintegraciji osebe po prestani kazni. Podobni centri po svetu so pokazali, da se s tem zmanjšuje raven kriminala v državi in povratništvo v zapore. Namen programa po prestani kazni je, sprejem in spremljanje […]

Romanje zaporskih delavcev v Izrael – Sveto deželo

V času od 5. do 12. februarja 2011, je bilo, v sodelovanju s turistično agencijo Aritours, znotraj programa za delavce Zaporniškega vikariata, organizirano romanje v Izrael – Sveto deželo. Skupino, ki je štela 44 članov so, poleg delavcev zaporskega sistema, bogatili še nekateri družinski člani in prijatelji. Pot nas je vodila po različnih krajih, ki […]