Opis Programa za slovenske državljane zaprte v tujini

Namen programa je zagotavljanje podpore državljanom Republike Slovenije, ki prestajajo kazen zapora v tujini in njihovim družinam. V okviru programa se vzpostavi stik z Slovenci zaprtimi po svetu – na njihovo željo in z izseljenci po svetu, ki bi bili pripravljeni sodelovati kot prostovoljci.
Z izvajalci programa lahko stopite v stik preko elektronskega naslova: posvetu (at) center-ecce.si 

Program zagotavlja:
– vzpostavljanje stikov s predstavništvi RS v tujini,
– sodelovanje s konzularnim oddelkom Ministrstva za zunanje zadeve v Sloveniji
– sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje – oddelkom za izročanje ali premeščanje naših državljanov zaprtih v tujini.
– povezovanje z sorodnimi organizacijami v tujini,
– posredovanje informacij družinam zaprtih, organiziranje obiskov domačih,
– posredovanje pri razreševanju problemov, ki se pojavijo v času prestajanja kazni zapora v tujin,
– pošiljanje časopisov, literature,
– nudenje prevajanja dokumentov.