Povezave

Zaporniška pastorala International commission for catholic prison pastoral care International prison chaplains association worldwide Prison Fellowship International S. Helen Prejean CSJ Prisons week Zapori Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom Društvo Prestop Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) Eurochips – evropska […]