TEDEN ZAPOROV 2022: HVALA ZA

TEDEN ZAPOROV
TEDEN MOLITVE

13. – 19. 11. 2022

Luka 17,11-19:
Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.«

Težko je biti hvaležen, počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z izrazom hvaležnosti za male stvari, spoznamo, da so te dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, celo zvestoba domače živali. Nedeljski evangeljski odlomek, ki ga beremo v letošnjem tednu zaporov, nam prikaže dolgotrajen vpliv hvaležnosti.

Gobavi možje kličejo iz trdega in brezupnega kraja na robu družbe, v bolečini in obupu. Bog usliši njihove molitve po Jezusu, ki že potuje in deluje v tem sovražnem kraju. In Jezus jih ne ozdravi samo fizično, njegovo sočutje jim pokaže, da jih Bog ljubi in ceni, da je mogoča obnovitev njihove pripadnost skupnosti in svobode. Samarijan, ki pa se vrne, da bi se zahvalil Jezusu, najde še globljo, trajno duhovno svobodo, spozna moč in zmožnost Kristusa, da ga povsem ozdravi – ob tem njegovo veselje in zahvala prideta neposredno iz srca.

Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko letos potujemo skozi sovražnost, stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, hvaležnih src za vse, kar je pred nami. Na naši poti vere smo skupaj s Kristusom ob strani in se zahvaljujemo Bogu, vedno in povsod.

Plakat tedna zaporov v pdf. formatu na voljo na tej povezavi.

MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

1. DAN
SOVRAŽNOST
Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. (Lk 17,11)
Gospod Jezus, ti veš, kakšno je počutje, ko si na sovražnem teritoriju. Pošlji Svetega Duha vsem, ki danes izkušajo strah, posebej še vsem, ki preživljajo prvo noč v zaporu. Ostani jim blizu, vodi in krepčaj jih, da bodo tudi oni odprli svoja srca, da te bodo spoznali, te ljubili, ti služili in se ti zahvaljevali. To te prosimo.
Prostovoljec v zaporu

2. DAN
TRPLJENJE
Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« (Lk 17,12-13)
O Bog, ti veš, kako depresiven postanem. Ti veš, kako počasi mi teče čas. Ti veš, kako sem včasih zagrenjen in zamerljiv. Izgubljen sem brez tebe. Bog, pomagaj mi sprejemati tiste, ki mi ponujajo prijateljstvo, pomagaj mi skrbeti za tiste, ki potrebujejo tolažbo, da tako v razdajanju ne bi imel več časa za osamljenost. Hvala za tvojo obljubo, da me ne boš nikoli pustil samega, da bom v tišini in počitku našel tvojo moč.
Zaprta oseba

3. DAN
SOČUTJE
Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« (Lk 17,14)
Oče, predte prinašamo vse v zaporih. Nikogar, ki te prosi za pomoč, nikoli ne zavrneš. V tvoji moči je, da spreminjaš življenja, zato te prosimo, da jim razkriješ Jezusa. Globoko se jih dotakni, Gospod, prinesi odpuščanje in odrešitev v njihova življenja. Napolni jih z upanjem v prihodnost, poveličujemo te za vso tvojo ljubezen in dobroto.
Oškodovana oseba

4. DAN
OZDRAVITEV
… in med potjo so bili očiščeni. (Lk 17,14)
Hvala ti, Gospod, da si segel v jamo in me rešil iz nje. Hvala za ozdravitev bolečine, samouničevanja in da si me usmeril na novo pot. Pot miru. Miru s samim seboj, s tabo, s tistimi, ki jih ljubim in sem jih prizadel. Pomagaj mi nadaljevati na njej, da bom vsak dan hvaležen, za vse, kar sem prejel.
Zaprta oseba

5. DAN
HVALEŽNOST
Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« (Lk 17,15-18)
Odpusti mi, Gospod, za vse, kar sem, in za vse, kar nisem. Poveličujem te, Gospod, za vse, kar sem, in za vse, kar nisem.
Zaporniški duhovnik

Hvala ti za te srčne ljudi, ki so mi pomagali skozi najtežje obdobje mojega življenja. Nakloni nam potrpežljivost v času preizkušenj. Pomagaj nam uvideti, da nima nobenega smisla, če se izgubljamo v zagrenjenosti, ko pa smo lahko hvaležni, da živimo.
Družinski član

6. DAN
POSLAN
In rekel mu je: »Vstani in pojdi!« (Lk, 17,19)
Dragi Jezus, ozdravljenemu si naročil, naj vstane in gre, zdaj te jaz prosim, da mi pomagaš narediti enako. Da bom lahko v tem kraju prinašal tvoje sporočilo ljubezni, dobrote, hvaležnosti, odpuščanja in še posebej sočutja do vseh. Podpiraj me pri spodbujanju vseh, s katerimi delam, da bi rastli v ljubezni do tebe, drugih in še posebej do sebe, da bi tvoja dobrota rastla in se razcvetela.
Zaporniški duhovnik

7. DAN
UPANJE
»… tvoja vera te je rešila.« (Lk 17,19)
Nebeški oče, danes se ti zahvaljujem za dar vere, s katerim polniš moje srce. Vere, s katero mi pomagaš slišati in zaupati besedam življenja, ki jih lahko izreka samo Jezus. Da se na njegove besede odrešenja in ozdravitve, odpuščanja in očiščenja, milosti in usmiljenja, odzivam s poslušnostjo. Besede vabila, tolažbe, sprejemanja v vsakem kraju in v vsaki moji situaciji. Besede, ki prinašajo upanje in ljubezen, v luči Svetega Duha.
Zaprta oseba

Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že osemnajsto leto, ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.