Teden zaporov 2020: Združeni v zapori

ZATO SKUPAJ MOLIMO,
ZATO SKUPAJ DELUJMO,
ZATO SKUPAJ POVEJMO:
TI NISI SAM/A!

15. –21. 11. 2020

TEDEN ZAPOROV 2020
Teden molitve

Teden zaporov se v svetu odvija že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že šestnajsto leto, krščanskim skupnostim ponuja molitveno literaturo s povabilom k molitvi za vse, ki jih zapor zaznamuje: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.

PLAKAT TEDNA ZAPOROV 2020

ZDRUŽENI V ZAPORI, združeni v molitvi. Za vse tiste, ki so še naprej v zapori, ki živijo z omejitvami svobode, v okrepljenem strahu, ki trpijo tesnobo ali jezo, občutijo nemoč ali brezup. Skupaj zato molimo, skupaj delujmo in si povejmo: TI NISI SAM/A!

Zaprte osebe vedo vse o zapori, ki je precej bolj neusmiljena kot izkušnja ’ostati doma’, ki so jo številni izkusili med virusno pandemijo. Vendar so se zunaj zaporskih zidov ljudje vseh starosti morali naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi so občutili strah, zbeganost in pomanjkanje nadzora. V preteklih mesecih smo izgubili svobodno bližino naših najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri ljudje so v tem času občutili neznosno breme bolečine in žalosti. Nekateri so bili osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti za zaporskimi zidovi 365 dni na leto.

Ko med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakorkoli vpletene v kazensko pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih in za same zaprte osebe, ne govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. Molimo za družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.

Molimo, da bi med prostori naše polomljenosti in lepote odkrili našo notranjo svobodo in mir, ki je vkoreninjen v ljubezen, upanje, in mir Boga, ki se je razkril v Jezusu Kristusu in je prisoten v moči Svetega Duha, nikoli v zapori.

Rachel Treweek, Anglikanska cerkev

»Mnogo stvari jemljemo za samoumevne in šele ko jih izgubimo, spoznamo njihovo vrednost. Zaradi Covid-19 mnogi ljudje sedaj izkušajo izgubo službe in istočasno tudi izgubo svobode. Že ta dva dejavnika sta dovolj slaba, njuna kombinacija pa predstavlja veliko tveganje za slabitev naše samopodobe. Mnogi ljudje lahko danes lažje razumejo, kje sem se nahajal sam. Na enak način sem lahko sam sočuten z njihovimi strahovi in negotovostmi.«

Nekdanji zapornik, marec 2020

NEDELJA: MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: MOLITI Z ZAPRTIMI
Duh milosti in resnice, molimo za tvojo stalno prisotnost v dnevih, tednih, mesecih in letih prestajanja zaporne kazni. Za tvojo vztrajno zavračanje tega, da bi te zaporski zidovi, jeklena vrata ali nejevoljna in trmasta srca lahko pustila zunaj. Prebij strah in izolacijo, raztrešči vsa pretvarjanja in zavajanja, vodi naše misli in dejanja, postavi pred nas zgled Jezusa v ječi. Sooči nas z neomejeno in daritveno ljubeznijo Boga za vse njegove otroke, da se bomo zavedli, da nismo sami.

Združeni v molitvi sklanjamo naše glave skupaj in molimo: ’Oče naš …’

TOREK: MOLITI Z ŽRTVAMI HUDODELSTEV
Duh tolažnik, lajšaj nemir in trpljenje vseh, katerih življenja so v zapori zaradi hudodelstva, ki jim je bilo storjeno. Vej skozi njih, da jim prineseš zagotovilo, da niso sami, fizično ali v globini njihovih duš. Odkleni vrata do zdravilne poti skozi bolečino in krivico v bolj blagodejni mir, ki bo sčasoma obnovil zaupanje in samozavest.

Združeni v molitvi prinašamo naše rane in skupaj molimo: ’Oče naš …’

SREDA: MOLITI S SVOJCI
Duh življenja in luči, hodi z nami skozi zmedo in bolečino življenj, ki so za vedno zaznamovana s hudodelstvom in zaporno kaznijo. Daj nam moči, da bomo lahko nosili čustva jeze in prevare, da bomo prenašali vse tuje in strah zbujajoče. Pokaži nam, kako preseči prepad, ki nas ločuje, kako oživeti odnose in vnašati spravo. Odvzemi nam strahove in nakloni mir, da se bomo zavedli, da nismo sami.

Združeni v molitvi prinašamo naše žalosti in naša upanja ter skupaj molimo: ’Oče naš …’

ČETRTEK: MOLITI S SKUPNOSTMI
Božji duh, ki prebivaš med ljudmi in v njihovih bivališčih, pomagaj nam okrepiti tvojo dobroto in velikodušnost, da premagamo nevednost, odtujenost, sovražnost, da bi tako drug v drugem videli ljudi, ustvarjene in povezane po Božji podobi. V svoji moči nam nakloni ponižnost, da si bomo upali približati drug drugemu, v fizični distanci pa vendar združeni z istim namenom, poklicani po imenu, da služimo Bogu in svojim bližnjim. Nakloni nam svojih milosti, da bomo izpolnili tvoje poslanstvo za nas, da bomo dodali svoj delež h kraljestvu na zemlji, kakor je v nebesih.

Združeni v molitvi prinašamo sami sebe in darujemo svoja življenja, ko skupaj molimo: ’Oče naš …’

PETEK: MOLITI Z DELAVCI V ZAPORIH
Duh zatočišča in prenove, bodi s poklicanimi za delo v zaporih. Dnevno jim naklanjaj podporo, da bodo pogumno in zvesto služili ob stalnih omejitvah v zaporih. Bodi prisoten pri njihovem doprinosu k redu, sočutju, prehrani, tolažbi in človečnosti do vseh, ki so v njihovi oskrbi. Podpiraj in ohranjaj nas v obdobjih izmučenosti in otopelosti, da bo prevladala gotovost tvoje ljubezni in moči.

Združeni v molitvi te prosimo, da paziš na nas, ko skupaj molimo: ’Oče naš …’

SOBOTA: MOLITI Z VSEMI V KAZENSKEM PRAVOSODJU
Duh modrosti in milosti, vodi vse odgovorne za izvrševanje pravičnosti po poti resnice, podeli jim dobro presojo, pravično sodbo in pripravljenost na soočenje s krivico, ko presojajo življenja drugih. Na vsakem položaju in delovnem področju kazenskopravnega sistema vodi in podpiraj ljudi, da bodo delovali pravično, zasledovali sočutje in hodili v ponižnosti s Kristusom, v moči Njega in njegovega Duha.

Združeni v molitvi stojimo pred tabo Jezus, naš sodnik, rešitelj in prijatelj ter skupaj molimo: ’Oče naš …’

Vi torej molíte takóle:
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
Zgôdi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh;
in odpústi nam naše dolge,
kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega. (Mt 6,9-13)