Teden zaporov 2014: Bogoslužno gradivo

Molitev tedna zaporov

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Gospod, usmili se

Oče, grešni smo in spodrsne nam, ko se v prizadevanju za dosego tvojega kraljestva zanašamo samo na svoje moči.

Gospod, usmili se! (Gospod, usmili se!)

Odpusti nam naše slabosti in spravi nas med seboj.

Kristus, usmili se! (Kristus, usmili se!)

Navdihuj nas, da bomo izgrajevali drug drugega in si nudili podporo v naših potovanjih.

Gospod, usmili se! (Gospod, usmili se!)

Naj ima vsemogočni Bog usmiljenje z nami vsemi, naj nam odpusti naše grehe in nas privede v večno življenje. (Amen.)

Povezana svetopisemska besedila

1 Tes 5,11

Ps 24

Ps 85

Jer 29,11-14

Rim 5,1-5

Rim 8,31-39

1 Pet 1,3-9

Mat 6,31-34

Mat 7,7-11

Prošnje za vse potrebe

Z upanjem v Božjo veliko sočutje in usmiljenje prinašamo svoje molitve in prošnje predenj.

Prosimo za tiste, ki delajo v zaporih. Naj jih božja milost navdihuje pri njihovem pomembnem delu, ki ga opravljajo, naj družba spoštuje in potrjuje njihovo služenje skupnosti.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Prosimo za tiste, ki so v zaporih. Naj jih božja brezmejna ljubezen in usmiljenje dvigujeta iz obupa in brezupnosti, ki sta tako pogosta občutja. Pomagaj jim, da bi prepoznavali svojo vrednost in dragocenost.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Prosimo za tiste, ki postanejo žrtve hudodelstev, katerih življenja so se za vedno spremenila, ki živijo v strahu zaradi dejanj drugi. Naj bodo njihova srca in misli odprta za zdravilno moč Boga. Naj dopustijo, da milost Svetega Duha obnovi v njih zaupanje in samozavest.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Prosimo za svojce tistih v zaporu in družine tistih, ki so postali žrtve kaznivih dejanj. Prinašaj jim novega življenja in novih moči, naj posveti luč upanja v njihovo temino. Utrdi jih, da se bodo z zaupanjem in pogumom soočili s prihodnostjo.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Prosimo za vse, ki si želijo spremeniti smer svojega življenja in za vse, ki si želijo osvoboditi primeža odvisnosti. Naj se usmerijo k odrešujoči milosti Božje ljubezni in prepoznajo, da jim pot luči ponuja upanje za nov začetek in prenovo.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Prosimo, da bi bile naše skupnosti kraji luči in upanja. Naj bomo vedno pripravljeni ponuditi podporo tistim, ki omahujejo ali so v stiski in pripravljeni dati priložnosti tistim, ki se želijo spremeniti.

Gospod, po tvojem usmiljenju nas usliši. (Gospod, usliši nas.)

Bog, naš oče, prosimo te, da prisluhneš našim prošnjam in se nanje odzoveš, da se zgodi tvoja volja.

Po Kristusu, našem Gospodu. (Amen.)