Opis Programa po prestani kazni

V okviru Centra Ecce homo bo deloval tudi program po prestani kazni, ki je eden od  uspešnejših načinov, ki pripomore k uspešni reintegraciji osebe po prestani kazni. Podobni centri po svetu so pokazali, da se s tem zmanjšuje raven kriminala v državi in povratništvo v zapore. Namen programa po prestani kazni je, sprejem in spremljanje osebe po prestani zaporni kazni. Nudil bo začasno prebivališče od treh do šestih mesecev za tiste osebe, ki iz različni razlogov nimajo strehe nad glavo. Nudeno bo strokovno svetovanje pri vključevanju uporabnikov v vsakdanje življenje in povezovanje z ostalimi organizacijami: zavod za zaposlovanje, centri za socialno delo, nevladne organizacije, podjetja in organizacijami, ki se ukvarjajo s posredovanjem del in urejanje bivanja v prihodnosti ter stiki s svojci.