Povezave

Zaporniška pastorala

International commission for catholic prison pastoral care

International prison chaplains association worldwide

Prison Fellowship International

S. Helen Prejean CSJ

Prisons week

Zapori

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom

Društvo Prestop

Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT)

Eurochips – evropska zveza organizacij za otroke zaprtih oseb

International Centre for Prison Studies

Statistika zaprtih oseb (v angl.)

Mesečnik za zaprte osebe Inside time

Penal Reform International

International Association of Penal Law

 

Žrtve kaznivih dejanj

Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi

Beli obroč

Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja

Društvo ženska svetovalnica

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

Associazione Meter

(italijanska zveza za otroke žrtve nasilja, zanemarjenja in proti neobčutljivosti za pojav pedofilije)

Victim Support Europe

The World Society of Victimology

 

Zakonodaja

Ustava Republike Slovenije

Splošna deklaracija človekovih pravic

Kazenski zakonik (KZ-1)

Zakon o kazenskem postopku

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

Zakon o prekrških

Zakon o policiji

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

Pravilnik o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj

Pravilnik o spremembi Pravilnika o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini

 

Obnavljalna pravičnost

European Forum for Restorative Justice

Restorative Justice Online

Restorative Justice Council

The Center for Justice and Peacebuilding (CJP)

Why me? 

 

Cerkev

Katoliška Cerkev v Sloveniji

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Vatikan

 

Povezano

No to the Death Penalty (Ne smrtni kazni) – Skupnost svetega Egidija

Varuh človekovih pravic

Amnesty International Slovenija

Slovenska Karitas

Ministrstvo za pravosodje RS

Akademsko društvo Pravnik