Opis Programa za delavce v zaporih

Namen programa je v zasledovanju potreb in želja delavcev, katerih delo je v veliki meri stresno in zato potrebujejo posebno spremstvo in skrb. Tudi delavci se velikokrat podobno kot zaprte osebe znajdejo v najrazličnejših stiskah. V okviru programa potekajo: predavanja o pastoralni dejavnosti v zaporih kot del usposabljanja paznikov, razbremenilni pogovori in duhovna oskrba zaposlenih. […]

Opis Programa za žrtve kaznivih dejanj

Program za žrtve kaznivih dejanj je namenjen tako žrtvam kot tudi njihovim svojcem. V okviru programa za žrtve kaznivih dejanj je leta 2006 začel delovati zaupni telefon Job – za žrtve kaznivih dejanj. Ime telefona je vzeto po svetopisemski osebi. Job je svetopisemska oseba, ki ji je bilo odvzeto vse v njegovem življenju, razen njegovo […]

Opis programa za svojce

Namen programa je povezovanje zaprtih oseb in njihovih družin ter socialna in duhovna podpora družinam. V okviru programa se izvaja podpora, spremljanje in svetovanje družinam. V prihodnosti bomo organizirali delavnice in predavanja za družine. Družine bodo seznanjene s situacijo v kateri je zaprta oseba, deležne bodo svetovanja pri obiskovanju in stikih z zaprtimi osebami. Organiziralo se […]