Teden zaporov 2021: Pomislite na vrane

Vrnitev upanja po dolgem obdobju brezupa. Molitvena tradicija ob odlomkih iz Svetega pisma nam pomaga prepotovati iz temin bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba. Morda ta na začetku sije le skozi ozko špranjo, vendar sčasoma prinaša zoro upanja in občutenja Božje obljube, da smo ljubljeni in da ne bomo nikoli zapuščeni, nikoli sami. Ne glede na to, kako zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.

Vabimo vas, da vsak dan v tednu zaporov skupaj molimo ob zapisanih molitvah, ki so jih pripravili različni ljudje, ki jih srečamo v kazenskem procesu: zaporniški duhovnik, zaprta oseba, pravosodni policist, oškodovana oseba, oseba po prestani zaporni kazni, družinski član in predstavnik skupnosti, ki vsak na svoj način vzklika k Bogu, prosi za pomoč, se v veri odziva in se Bogu zahvaljuje za neskončno ljubezen, milost in usmiljenje. Vsaka njihova molitev je navezana na odlomek iz Svetega pisma.

Skupaj stopajmo skozi ta teden molitve in rastimo v našem skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog polaga v vsakega izmed njegovih otrok, da bi se tako kot vrane vzpenjali, končno svobodni, polni zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen do nas.

Plakat v .pdf obliki na voljo na povezavi

MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

1. DAN

ŽALOST
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč od moje rešitve so besede mojega vpitja.
(Ps 22,2)

Ne vidijo me, Gospod, ampak ti me.
Ne slišijo me, ampak ti me.
Moje duševno zdravje slabi,
moj obup pa se krepi,
počutim se, kot da ni nikomur mar, ampak tebi je.
Oklepam se vsake tvoje besede
iz Svetega pisma, ki mi podarja mir.
Slavim te, Gospod!
Usmili se moje duše!
Daj, da mi bodo pravosodni policisti,
sodišče in probacijska služba naklonjeni.
Blagoslavljaj mojo družino,
varuj jih, dokler se spet ne srečamo.
Bog, čudovit si!
Hvala ti za tiste, ki me obiščejo,
ko sem osamljen.

2. DAN

DOBITI POMOČ

Kralj jim bo odgovoril:
›Resnično, povem vam:
Kar koli ste storili enemu
od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili.‹
(Mt 25,40)

Bog Oče, hvala ti za delo vseh
pastoralnih delavcev po zaporih, kjerkoli po svetu.
V tem preteklem leto so mnogi naredili
veliko več, kot se od njih sploh pričakuje.
Ohranjaj in podpiraj jih, blagoslavljaj
njihove družinske člane in jih opogumljaj
pri njihovem služenju Tebi.
V imenu Jezusa Kristusa, našega Odrešenika.

3. DAN

SPREJEMANJE

Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli tako
kot oni v svojih mesenih poželenjih;
počenjali smo, kar sta hotela meso in razum …
(Ef 2,3)

Vsak dan molim za moč,
da bi lahko še naprej živel ob tej bolečini,
bolečini ločenosti od mojih ljubljenih,
moč, da bi ohranil moje otroke na varnem,
ko se soočajo s tem, da bi sprejeli,
kaj se nam je zgodilo.
Molim za znamenje, ki bo vodilo našo družino
skozi to izkušnjo z ljubeznijo in sočutjem,
da bomo tako vsi rasli in se krepili
v modrosti, ki je del Božjega načrta,
ki nas vse ohranja varne.
Molim, da bi razumel,
kako naj uporabim to izkušnjo za dobro
in kako naj preobrazim to bolečino
za prihodnje veselje.
Molim, da bi lahko opustil ta obup
in našel sprejemanje v zavedanju,
da bodo čudeži zamenjali vse te tegobe,
zakaj v tem je navzoč Božji mir.

4. DAN

PREPUSTITI SE

Ker nas torej obdaja
tako velik oblak pričevalcev,
tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh,
ki nas zlahka prevzame,
ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka.
(Heb 12,1)

Bil sem na dnu in razmišljal
o svojem preteklem ravnanju,
dokler se nisem odločil, da se prepustim,
da pustim Bogu, da me ozdravi in prenovi.
V preteklosti sem z drogami, seksom in nasiljem
poskušal preživeti.
A me je vse to pustilo praznega, brezupnega.
Ko prebiram Sveto pismo,
se v meni nekaj zgodi.
Hočem delati dobro, biti član Božje družine.
Ne moreš spremeniti preteklosti,
ampak prihodnost pa lahko.
Če iščeš upanje, ima zate Bog načrt.

5. DAN

SPREJETI BOGA

Pokropim vas s čisto vodo,
da boste očiščeni.
Vseh vaših nečistosti
in vseh vaših malikov
vas očistim.
(Ez 36,25)

Nebeški Oče, k tebi dvigam danes
vse te ljudi v zaporu,
nihče ni izven tvojega dosega.
Pridi k tistim, ki te ne poznajo
in jih navdihni, da te bodo iskali.
Hvala ti za tiste, ki te poznajo,
v njih prebiva tvoje srce,
ko gredo skozi ta dan
in se srečujejo med sabo,
naj se ustavijo in prisluhnejo,
naj izkažejo tvojo veliko ljubezen
tistim, ki jih srečujejo.
Daj, da danes namenimo čas
vsem, ki so izgubljeni in v bolečini.

6. DAN

UPANJE

Vem za načrte,
ki jih imam z vami,
govori Gospod:
načrte blaginje in ne nesreče,
da vam dam prihodnost in upanje.
(Jer 29,11)

Dragi Bog, slišim tvoje prijazne besede
tolažbe in obljube, da hočeš,
da bi uspeval in se mi ne bi nič slabega zgodilo.
Pomagaj mi, da me ne bo skrbelo za svoje življenje,
ampak da bom zaupal tebi, da bom srečen
in poln upanja, ljubezni in hvaležnosti.

7. DAN

OBLJUBA

Pomislite na vrane:
ne sejejo in ne žanjejo.
Nimajo ne shrambe ne žitnice
in vendar jih Bog hrani.
Koliko več kakor ptice ste vredni vi!
(Luka 12,24)

Mir je mogoče odkriti v brezupnem kraju.
Božja milost ti lahko da novo moč.
Moje rane so ozdravljene.
Gospod Jezus, kako velik si!
Oni nadzorujejo ključavnico,
ti Gospod pa imaš pod nazorom čas.
Čas bo minil in svobodni bomo.

Zaupaj preteklost Božji milosti,
sedanjost njegovi ljubezni
in prihodnost njegovi previdnosti.

sveti Avguštin

TEDEN ZAPOROV 2021
Teden molitve
14.– 20. 11. 2021

Teden zaporov se v svetu odvija že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že sedemnajsto leto, krščanskim skupnostim ponuja molitveno literaturo s povabilom k molitvi za vse, ki jih zapor zaznamuje: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.

1 Comment

Comments are closed.