Opis Programa za delavce v zaporih

Namen programa je v zasledovanju potreb in želja delavcev, katerih delo je v veliki meri stresno in zato potrebujejo posebno spremstvo in skrb. Tudi delavci se velikokrat podobno kot zaprte osebe znajdejo v najrazličnejših stiskah.

V okviru programa potekajo:

  • predavanja o pastoralni dejavnosti v zaporih kot del usposabljanja paznikov,

  • razbremenilni pogovori in duhovna oskrba zaposlenih.

V okviru programa so bile organizirane naslednje aktivnosti:

  • Dan zaporniških delavcev in njihovih družin

  • različne ekskurzije, romanja in izleti,

  • delavnice za otroke zaposlenih,

  • izobraževanje za mediatorje v letu 2007, na katerega je bilo prijavljenih 60 delavcev, vendar je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izvedeno izobraževanje za eno skupino 20 delavcev.

  • interno glasilo