Opis programa za svojce

Namen programa je povezovanje zaprtih oseb in njihovih družin ter socialna in duhovna podpora družinam.

V okviru programa se izvaja podpora, spremljanje in svetovanje družinam.

V prihodnosti bomo organizirali delavnice in predavanja za družine. Družine bodo seznanjene s situacijo v kateri je zaprta oseba, deležne bodo svetovanja pri obiskovanju in stikih z zaprtimi osebami. Organiziralo se bo socialno druženje zainteresiranih. Vsi uporabniki programa bodo imeli možnost razbremenilnih pogovorov pri strokovnem osebju.