Opis Programa za žrtve kaznivih dejanj

Program za žrtve kaznivih dejanj je namenjen tako žrtvam kot tudi njihovim svojcem.

V okviru programa za žrtve kaznivih dejanj je leta 2006 začel delovati zaupni telefon Job – za žrtve kaznivih dejanj.

Ime telefona je vzeto po svetopisemski osebi. Job je svetopisemska oseba, ki ji je bilo odvzeto vse v njegovem življenju, razen njegovo življenje samo. Prijatelji so ob njegovi stiski iskali vzrok in v pogovoru z njim prišli do zaključka, da je v življenju moral storiti nekaj narobe, da so ga doletele takšne stiske. Postal je žrtev in bil ob enem tudi nerazumljen s strani okolice. V odnosu do Boga je odkrival njegovo pot in dopuščal tudi smiselnost vsega kar se mu je zgodilo v luči Božjega načrta. Prvi njegov korak pa je bilo priznanje Boga – kar je na nek način odkrivanje duhovne potrebe v njem samem.

Zaupni telefon Job vodijo usposobljeni delavci znotraj zaporniškega vikariata, skupaj s sodelavci, strokovnjaki in prostovoljci/svetovalci, ki sodelujejo pri zaupnem telefonu.

Zaupni telefon Job ima svoje prostore na skriti lokaciji, zato nihče ni dolžan niti ne sme nikomur razkriti naslova ali podrobnosti o lokaciji zaupnega telefona.

Delovanje zaupnega telefona je omejeno med 20h in 23h uro zvečer. Vsak od interesentov (svetovalcev) dežura na telefonu toliko, kolikor mu dopušča čas in druge obveznosti.

Izobraževanje prostovoljcev in njihova supervizija je zagotovljena s strani vodstva zaupnega telefona.

Namen zaupnega telefona je omogočiti ljudem v stiski dodatno možnost pomoči (širitev pluralnosti na področju zaupnih telefonov). Glas žrtve mora imeti svoje mesto tudi znotraj zaporniškega vikariata. Samo ime zaupnega telefona Job, opredeljuje, da so uporabniki deležni tudi duhovne vsebine svetovanja ob vseh drugih oblikah pomoči, ki jih izražajo žrtve kaznivih dejanj: fizične, psihične in emocionalne. Prav duhovna podpora je bila eden od vzgibov za ustanovitev zaupnega telefona, ker je tovrstnega zagotavljanje potreb znotraj slovenskega prostora zelo malo.

Na začetku je bila izdelana posebna nalepka, ki so jo objavili mnogi mediji, poslana pa je bila ob tednu zaporov 2006 tudi na vse slovenske župnije in redovne skupnosti. Nalepke so prejele tudi vse policijske postaje in njene enote, osnovne in srednje šole, univerze in visokošolske študijske ustanove in centri za socialno delo.

Zaupni telefon Job trenutno ne deluje!