Zakaj spregovoriti o nasilju v družini

Le nekaj razlogov, zakaj je potrebno spregovoriti in obsoditi nasilje v družini

– Ker se lahko zgodi vsakomur, ne glede na starost, socialni status, spol, spolno usmerjenost, versko ali etnično pripadnost;
– Ker se dogaja v vseh tipih odnosov;
– Ker je nasilje lahko fizično, čustveno, psihološko, finančno ali spolno;
– Ker je nesprejemljivo in se ga ne sme tolerirati;
– Vsak ima pravico živeti življenje prosto od nasilja;
– Ker gre redno le za enkraten pripetljaj – pogosto postaja vedno bolj vsakdanje in vedno bolj brezobzirno;
– Nasilje v družini običajno izvira iz storilčeve potrebe po moči in nadzoru nad žrtvijo, kar je zloraba žrtve;
– Če ga ignoriramo, ga dejansko opravičujemo;
– Družinsko nasilje se med vsemi tipi kaznivih dejanj posamezni žrtev največkrat ponovi;
– Ker raziskave ugotavljajo, da so ženske, ki so v veliki večini žrtve družinskega nasilja, povprečno 35-krat tako ali drugače napadene preden pokličejo policijo;
– Družinsko nasilje je eden največjih tveganj za odraščajoče otroke;
– V Sloveniji predstavlja družinsko nasilje kaznivo dejanje nad otrokom, če mu je ta le priča – zaradi posledic, ki jih ta pusti na otroku;
– Žrtve pogosto postanejo vedno bolj odvisne od storilcev;
– Družinsko nasilje ima hude posledice na samopodobo žrtve, na zdravje in lahko povzroča posttravmatsko stresno motnjo;
– Žrtve pogosto prevzemajo krivdo za nasilje nase oz. zanikajo, da se nasilje sploh dogaja;
– Ker žrtve – in tudi storilci, da bi se lahko spremenili – potrebujejo našo podporo!

Povzeto po http://domesticviolenceuk.org/

Več informacij o prijavi nasilja v družini na spletni strani Policije.