Obnavljalna pravičnost deluje

Objavljamo nekatere ugotovitve o učinkovitosti obnavljalne pravičnosti, ki jih je objavila vodilna organizacija s področja v Veliki Britaniji, Restorative Justice Council.

Poznamo trdne in naraščajoče ugotovitve, da obnavljalna pravičnost odgovarja na potrebe žrtev kaznivih dejanj in zmanjšuje pogostost ponovitev kaznivih dejanj s strani storilcev kaznivih dejanj.

Ugotovitve

Vlada Velike Britanije je financirala 7-letni raziskovalni program vreden 7 milijonov funtov, ki je preiskoval obnavljalno pravičnost. V tej neodvisni raziskavi objavljeni v štirih poročilih profesorica Joanna Shapland odkriva, da v opazovanih naključno izbranih primerih obnavljalne pravičnosti pri resnejših kaznivih dejanjih (ropi, vlomi in telesne poškodbe) s strani odraslih storilcev kaznivih dejanj:
večina žrtev izbere sodelovanje v neposrednem srečanju s storilcem, če jim le-tega ponudi izučeni moderator;

  • je 85% žrtev, ki so se odločile sodelovati, zadovoljnih s procesom;
  • je obnavljalna pravičnost zmanjšala pogostnost ponovitve kaznivih dejanj in tako prihranila 9 funtov za vsak funt, ki je bil namenjen za procese obnavljalne pravičnosti.

Profesor Lawrence Sherman in dr. Heather Strang, neodvisna kriminološka strokovnjaka, trdita, da se je pogostnost ponovitve kaznivih dejanj po tej raziskavi zmanjšala za 27%, kar pomeni 27% manj kaznivih dejanj, 27% manj žrtev – zaradi obnavljalne pravičnosti.

Decembra 2010 je vlada Velike Britanije poleg Zelene knjige kaznovanja izdala lastno nadaljnjo analizo podatkov v poročilu prof. Shapland in upad pogostnosti ponovitve kaznivih dejanj ocenila na 14%.

Te jasne ugotovitve o učinku na pogostnost ponovitve kaznivih dejanj so še podkrepljene z ugotovitvami s Severne Irske, kjer so obnavljalne konference poglaviten pristop za kazniva dejanja mladoletnih in ugotovitvami drugih mednarodnih raziskav.

Stroški in koristi

Vodilni organizaciji za obnavljalno pravičnost in potrebe žrtev v Veliki Britaniji, Restorative Justice Council in Victim Support, sta na podlagi predstavljenih ugotovitev v poročilu Vladi Velike Britanije predstavili ugotovitve, da bi z obnavljalno pravičnostjo v 70.000 primerih odraslih storilcev kaznivih dejanj v dveh letih prihranili 185 milijonov funtov v kazenskopravnem sistemu zgolj zaradi zmanjšanja pogostnosti ponovitve kaznivih dejanj.

Matrix poročilo, neodvisne ekspertne analize pozitivnih ekonomskih učinkov obnavljalne pravičnosti, je razkrilo, da bi obnavljalna pravičnost po predvidevanjih v desetih letih prihranila več kot milijardo funtov. Poročilo zaključi, da bi preusmeritev mladoletnih prestopnikov k obnavljalnih konferencah pred sodnim postopkom, za družbo prinesla skoraj 275 milijonov funtov (7050 funtov na osebo). Stroški implementacije sheme obnavljalnih konferenc bi se povrnili v prvem letu in v času desetih let bi družba prihranila več kot milijardo funtov.

Obnavljalne prakse v šolah

Znane so tudi jasne ugotovitve, da imajo obnavljalne prakse širok razpon dobrih učinkov tudi na šolske skupnosti. Aktualne neodvisne raziskave obnavljalnih praks v šolah kažejo, da:
imajo šolski obnavljalni pristopi zelo visoke učinke pri preprečevanju vrstniškega nasilja, kot ugotavlja poročilo Ministrstva za izobrazbo Velike Britanije, saj raziskave kažejo 97% učinkovitost pri preprečevanju vrstniškega nasilja;

  • so v mestu Barnet raziskave lokalnih oblasti zaznale 51% upad izključitev v šolah, kjer prakticirajo obnavljalne pristope, v primerjavi z 65% porastom izključitev v šolah, kjer ne poznajo obnavljalnih pristopov. Povečala se je tudi samozavest med šolskim osebjem, da se spoprimejo z vrstniškim nasiljem in konflikti v šolah;
  • je v mestu Hull dveletni pilotski projekt obnavljalne pravičnosti prispeval k 73% zmanjšanju izključitev iz pouka, 81% zmanjšanju dnevih izključitev in upad verbalnih zlorab med učenci in proti šolskemu osebju za več kot 70%

Vir: Restorative Justice Council