Za kvalitetnejšo podporo žrtvam kaznivih dejanj v EU

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je je 9. januarja 2015 izdala oceno storitev za podporo žrtvam na ravni Evropske unije, v kateri ugotavlja, da na tem področju kljub izboljšavam ostajajo številni izzivi. Da bi se žrtvam kaznivih dejanj zagotovil dejanski dostop do sodnega varstva za trpljenje, ki jim je bilo povzročeno, ter zagotovilo spoštovanje njihovih pravic, je ključno zagotoviti ustrezno ciljno usmerjeno podporo žrtvam, za katero bo na voljo dovolj virov. Celotno poročilo Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (Žrtve kaznivih dejanj v EU: obseg in narava podpore za žrtve) najdete na povezavi.

Da bi Agencija Evropske unije za temeljne pravice prispevala k zagotavljanju učinkovite podporo žrtvam v vsej EU v poročilu navaja več predlogov, med njimi:

  • države članice EU morajo zagotoviti ciljno usmerjene podporne storitve, vključno s podporo po travmatični izkušnji in svetovanjem, za žrtve s posebnimi potrebami, na primer za žrtve invalide, žrtve spolnega nasilja ali nezakonite migrante, ki postanejo žrtve kaznivih dejanj;
  • države članice EU morajo zagotoviti, da izpolnijo obveznosti iz direktive o žrtvah v zvezi z usposabljanjem policistov in sodnega osebja ter dajo na voljo dodatne vire, potrebne za izvajanje teh ukrepov;
  • treba bi bilo odpraviti birokratske ovire, da bodo imele žrtve, ki so stranke v kazenskem postopku, na voljo enako pravno pomoč, kot se zdaj zagotavlja toženim osebam;
  • države članice bi morale uvesti ukrepe, ki bi žrtvam zagotavljali dostop do informacij o njihovih pravicah in razpoložljivih podpornih storitvah ter ustreznih informacij o njihovem primeru;
  • za spodbujanje žrtev, da bi se javile in prijavile kazniva dejanja, bi morale države članice EU zagotoviti, da vsi organi in javne službe, s katerimi so žrtve v stiku, vključno z zdravstveno službo, takoj dajo na voljo informacije o podpori žrtvam.

Med raziskavo agencije FRA se je vedno znova ugotavljalo, da je neprijavljanje glavna ovira pri zagotavljanju polnega dostopa žrtvam do njihovih pravic. Ciljno usmerjeni in praktični sistemi za podporo žrtvam so ključni element vsake strategije za okrepitev zaupanja v organe in povečanje stopenj poročanja, saj brez tega ni mogoče izboljšati preiskave in pregona kaznivih dejanj. V zvezi s tem sta direktiva o žrtvah ali direktiva o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj velik korak naprej. Države članice morajo prenesti člene direktive do 16. novembra 2015.

Agencija FRA je za poročilo zbrala podatke iz vseh 28 držav članic Evropske unije, da bi tako zagotovila informacije in analizo aktualnih postopkov na nacionalnih ravneh. V publikaciji ugotavljajo, da je bilo kljub številnim izzivom v državah članicah doseženih več pozitivnih premikov. Številni od njih so navedeni v poročilu kot obetavne prakse, na primer:

  • nekatere države, kot so Belgija, Estonija ali Finska, zagotavljajo, da organizacije za podporo žrtvam delujejo neposredno na policijskih postajah ali v njihovi neposredni bližini, kar poenostavi napotitve;
  • več držav članic, vključno z Dansko, Poljsko in Združenim kraljestvom, zbira denar za storitve za podporo žrtvam prek sklada, v katerega vplačujejo osebe, obsojene zaradi kaznivega dejanja (zakonske možnosti za to so uveljavljene tudi v Sloveniji);
  • v nekaterih državah, kot sta Španija ali Švedska, so razvili aplikacije, ki zagotavljajo podrobnosti o sodnem postopku ter o krajih in kontaktnih podatkih.