Predmet za govor v mirotvornih krogih

Izdelovali smo nekaj primerov predmetov za govor, ki si jih lahko ogledate spodaj.

Ampak kaj sploh je predmet za govor?

Predmet za govor (v izvirniku talking tool ali talking piece) je predmet, ki ureja dialog med sodelujočimi v mirotvornem krogu (v izvirniku peacemaking circle) kot enemu izmed modelov obnavljalne pravičnosti. Krogi služijo iskanju dogovorjenega nagovora vzroka za nemir in pomiritve med ljudmi (mirotvorni krogi), znanih pa je še več različnih oblik krogov, npr. v Kanadi ponekod nadomeščajo sodišča pri določanju primernih ukrepov po kaznivem dejanju. Uporaba krogov se navdihuje pri praksah starodavnih ljudstev, predvsem pri prvotnih prebivalcih Severne Amerike.

Predmet za govor potuje po krogu od osebe do osebe. Ko oseba dobi predmet, lahko govori. Udeleženec kroga lahko predmet tudi brez besed poda naprej. Nosilcu predmeta omogoča, da govori brez prekinitve, medtem ko poslušalcem dovoljuje, da se osredotočijo na poslušanje, ne da bi mislili na to, kaj bi govorniku odgovorili.

Predmet za govor je močan regulator, saj daje vsakemu udeležencu enakovredno možnost, da se izrazi. Uporaba predmeta za govor vključuje predpostavko, da vsak udeleženec prispeva nekaj pomembnega v skupino. S tem, ko se predmet fizično prenaša iz roke v roko, se udeleženci kroga povežejo še na dodaten način. Zmanjšuje tudi nadzor varuha kroga, ki skrbi, da se upoštevajo temeljna pravila in vrednote, s tem ko razprši odgovornost za proces na vse udeležence.

Ko je le mogoče, naj predmet za govor predstavlja nekaj pomembnega za člane kroga. Večji pomen kot nosi predmet za skupino, več lahko prispeva k spoštovanju do procesa in k namenu kroga.

Vir: Kay Pranis, Circle keeper’s handbook.