Molitve tedna zaporov 2014 Upanje v izgradnji

Zato tolažite drug drugega. Zgradite upanje, da boste vsi skupaj, nihče izpuščen, nihče pozabljen (parafraza 1 Tes 5,11)

Vsak od nas kdaj potrebuje besede spodbude, tolažbe. Tako postanemo močnejši, vidimo jasneje in dosežemo več. Pravičnost za tiste, na katere je vplivalo kaznivo dejanje in kazen zapora, vključuje tudi občutje ozdravljenja, možnost za drugačno perspektivo in upanje na boljšo prihodnost. Da bi vse to dosegli, potrebujemo drug drugega in še posebej spodbudne besede drug drugemu. Letošnji Teden zaporov je lahko priložnost, da skupaj molimo za vse, ki jih zaznamuje zapor, da bi lahko obnovili upanje drug v drugem, da se lahko naša življenja do neke mere obnovijo. Obnovitev, sprejemanje, osvoboditev. Naj ne bo nihče pozabljen.

Teden zaporov je nastal z namenom molitve in ozaveščanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev, žrtev kaznivih dejanj, delavcev v zaporu in vseh, ki skrbijo zanje. Vanj so vključeni predstavniki različnih krščanskih denominacij in organizacij.

Vabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko storite kakšno, četudi le eno stvar kot posameznik ali skupnost, ki bi bila v podporo kateri izmed zgornjih skupin.

PLAKAT-PDF

_____________________________

NEDELJA:

Molitev tedna zaporov

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: ZA VSE, KI DELAJO V ZAPORIH

Naj molitev opogumlja vse, ki se čutijo potlačene od neprestanega trdega dela in prizadevanj ob potrebah in skrbeh zaprtih oseb. Naj opogumlja vse, ki se kdaj počutijo obupane, da bi se njihovo upanje obnovilo in da bi se ponovno postavili na noge.

Ljubeči Bog, daj vsem, ki delujejo v naših zaporih, Tvojo milost in moč, Tvoj pogum in Tvoj mir. Naj začutijo Tvojo ljubezen, naj bo njihovo delo rodovitno, spoštovano in potrjeno. Utrdi jih v veri in z ljubeznijo, da bodo prinašalci luči in bodo delovali v skladu s Tvojo zapovedjo ljubezni. Amen.

TOREK: ZA VSE, KI SO ZAPRTI

Naj vsi, ki so v zaporih in je njihovo upanje lahko že zamrlo, ki se bojijo jutrišnjega dne in je obup njihov redni spremljevalec, spoznajo, kako jih Bog ljubi. Naj se njihovo upanje ponovno obnovi v spremstvu in ob spodbudah, da spoznajo, kako zaupanje Bogu prinaša nove možnosti.

Gospod, rekel si nam, naj pridemo k Tebi, ko se bomo čutili obtežene in nam boš dal počitek in okrepčilo. Naj se vsi, ki so v zaporu obupani, obteženi s krivdo in brez pričakovanj, ponovno izgradijo v veri in ljubezni. Naj spoznajo, da so tako kot vsi drugi člani božjega ljudstva, v stalni izgradnji. Amen.

SREDA: ZA VSE, KI SO ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ

Naj bodo vsi, ki so kdaj postali žrtve kaznivih dejanj in katerih zaupanje je bilo razrušeno, spet izgrajeni z močjo Boga na delu, z njegovo ljubeznijo, ki odpušča in preoblikuje ter ob ljubečem služenju soljudi.

Gospod, vodi vse, ki so postali žrtve kaznivih dejanj iz trde teme v luč novega in obnovljenega življenja. Naj se prizadevnost in skrb, spodbude in tolažba vseh, ki jih poznajo in jih imajo radi, odseva v moči in zmožnostih Tvojega upanja. Obnovi v njih Tvojo podobo, da bodo lahko ponovno odkrili veselje v ljubezni in služenju. Amen.

ČETRTEK: ZA VSE, KI DELUJEJO V KAZENSKOPRAVNEM SISTEMU

Naj vsi, ki zasledujejo pravičnost in služijo v našem kazenskopravnem sistemu, ki se kdaj čutijo izmučeni in zbegani, katerih upanje in zaupanje v prihodnost je omagalo, ponovno izgradijo občutek za svoje poslanstvo in razumevanje pravičnosti ter milosti.

Bog pravičnosti in usmiljenja, prosimo za vse, ki delajo v našem kazensko pravnem sistemu. Prenavljaj njihove človeške pomanjkljivosti z močjo Svetega Duha, prenavljaj in izgrajuj v njih čvrstost, upanje in veselje za služenje. Naklanjaj jim modrosti, usmiljenja in razumevanja. Razsvetljuj njihove sodbe in obnavljaj v njih zavedanje, da bi prav opravljali svojo avtoriteto in odgovornosti, v zavedanju, da vse dobro prihaja od Tebe. Navdihuj jih, da svoje delo nadaljujejo v ljubezni in služenju. Amen.

PETEK: ZA VSE DRUŽINE

Prijatelje si lahko izbiraš, družine ne moreš. Stati ob strani sorodnikom, ki so prizadejali bolečino drugim ali svojcem, ki so postali žrtve, zahteva pogum in odločnost. Naj vsi, ki so prijatelji, partnerji, starši ali otroci podpirajo svoje bližnje v zaporih v upanju, da so spremembe mogoče in naj bodo tudi sami deležni potrebnih spodbud. Naj bodo vsi, ki podpirajo žrtve kaznivih dejanj, okrepljeni z naklonjenostjo in podporo, da ostanejo trdni v upanju, da sta obnova in okrevanje dosegljivi.

Bog, razlij svojega zdravilnega duha, ki prispeva k celovitosti in okrevanju vseh svojcev žrtev in storilcev kaznivih dejanj. Naklanjaj jim moči in poguma pri utrjevanju upanja v prenovljeno in prerojeno prihodnost. Ohranjanjaj jih zveste v ljubezni in služenju. Amen.

SOBOTA: ZA VSE NAŠE SKUPNOSTI

V naših vsakdanjih življenjih, v skupnostih, kjer živimo, hitro pozabimo, da smo vsi ‘v izgradnji’. Ne uspemo ponuditi podpore in pomoči žrtvam kaznivih dejanj, da bi ti lahko obnovili svoja življenja in prenovili upanje. Prav tako ne zmoremo sprejeti medse nekdanjih obsojenih oseb in prispevati k obnovi njihovega upanja, da bodo lahko spet zaživeli novo življenje, osvobojeno kriminala in polno možnosti.

Oče nas vseh, nihče izmed nas ni zunaj tvojega kraljestva, vendar ga nihče ne more doseči, če se zanaša le na svoje moči. Odpusti nam naše padce, spravi nas s Teboj in drug z drugim. Naj nam bodo tvoje besede navdih, da bomo kot ljudje ‘v izgradnji’ izgrajevali drug drugega v upanju, se podpirali na naših potovanjih in bili vedno pripravljeni ponuditi podporo ter spodbudo vsem, ki jih srečamo. Amen.