Predmet za govor v mirotvornih krogih

Izdelovali smo nekaj primerov predmetov za govor, ki si jih lahko ogledate spodaj. Ampak kaj sploh je predmet za govor? Predmet za govor (v izvirniku talking tool ali talking piece) je predmet, ki ureja dialog med sodelujočimi v mirotvornem krogu (v izvirniku peacemaking circle) kot enemu izmed modelov obnavljalne pravičnosti. Krogi služijo iskanju dogovorjenega nagovora vzroka […]