Obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora

Svojci lahko obiščete zaprte osebe v predhodnem dogovoru z njimi in posameznim Zavodom za prestajanje kazni zapora.

Obiske pripornikom dovoljuje sodišče, zato je potrebno, da obiskovalec pred obiskom pripornika pridobiti dovolilnico za obisk.

Objavljamo kontaktne podatke in posodobljene urnike obiskov v Zavodih.

Zavod za prestajanje kazni zapora (ZKPZ) Dob pri Mirni
07 346 6600/6602
zpkz-dob(at)gov.si

Urniki obiskov:
Sreda in sobota 9:00 – 16:45

ZKPZ Dob Polodprti oddelek Slovenska vas in Odprti oddelek Puščava
07 346 6600
lidija.pezdir-ristic(at)gov.si

Urniki obiskov:
Sreda 11:00 – 16:45
Sobota 9:00 – 16:45

Odprti oddelek Puščava: Obiski se izvajajo v obliki nenadzorovanih obiskov zunaj zavoda.

ZKPZ Ig (ženske)
Na Grad 25
1292 Ig pri Ljubljani
01 420 1911
zpkz-ig(at)gov.si

Pripornice
V prostoru brez pregrade (1 ura)
ponedeljek od 12. do 18. ure
sreda od 10. do 14. ure
petek od 12. do 14. ure

V prostoru, ki je pregrajen s stekleno pregrado (1 ura)
sreda od 14. do 18. ure
petek od 10. do 12. ure

Obsojenke
Nenadzorovani obiski:
sobota od 9. do 12. ure ter od 13.30 do 17.45 ure
nedelja od 13.30 do 17.45 ure

Nadzorovani obiski za pregrado (1 ura):
petek od 14. do 18. ure
nedelja od 9. do 12. ure

ZKPZ Koper
Ankaranska cesta 3
6000 Koper
05 610 0470
zpkz-kp(at)gov.si

Obsojenci
četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure
nedelja od 9. do 12. ure in od 13. do 18. ure

Priporniki
ponedeljek od 13. do 18. ure
četrtek (samo delavci) od 8. do 12. ure in 13. do 18. ure
petek od 8. do 12. ure in 13. do 18. ure

ZKPZ Koper Oddelek Nova Gorica
Pod vinogradi 2
5000 Nova Gorica
05 300 5690
danijela.devcic(at)gov.si

Obsojenci
sreda od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 17. ure
nedelja od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 17. ure

Priporniki
torek od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 16. ure
četrtek od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 16. ure

ZKPZ Ljubljana
Povšetova 5
1000 Ljubljana
01 300 5530
zpkz-lj(at)gov.si

Nadzorovani obiski obsojencev

Nadzorovani obiski obsojencev potekajo dvakrat na teden po dve uri. Zaradi številčnega stanja obsojencev so razdeljeni v dve skupini.
sobota: I. skupina od 9. do 11. ure, II. skupina od 11.30 do 13.30 ure
nedelja: I. skupina od 9. do 11. ure, II. skupina od 11.30 do 13.30 ure

 Prosti obiski v zavodskem parku
sobota od 14. do 17. ure
nedelja od 14. do 17. ure

Obiski za stekleno pregrado
sobota od 17.30 do 18.30 ure
nedelja od 17.30 do 18.30 ure

Priporniki
torek od 8. do 17. ure
sreda od 8. do 17. ure
četrtek od 8. do 17. ure

ZKPZ Ljubljana Oddelek Novo mesto
Jerebova 1
8000 Novo Mesto
07 332 1950
bernarda.vranesic(at)gov.si

Obsojenci

Za stekleno pregrado:
nedelja in prazniki od 11. do 12. ure
torek od 11. do 12. ure

Nenadzorovani obiski obsojencev v prostoru za obiske (do 2 uri in 15 minut):
nedelja in prazniki od 13. do 17. ure
torek od 13. do 17. ure

Nenadzorovani obiski obsojencev pred oddelkom:
nedelja in prazniki od 9. do 11.30 ure in od 13. do 17. ure
torek od 13. do 17. ure

Priporniki

Za stekleno pregrado:
petek od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure (75 min)

Brez steklene pregrade:
sreda od 7.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure (75 min)

ZKPZ Ljubljana Odprti oddelek Ig
Banija 97
1292 Ig pri Ljubljani
01 286 2010
hermina.androjna(at)gov.si

Obsojenci
sobota od 14. do 17. ure
nedelja in prazniki od 14. do 17. ure

ZKPZ Maribor
Vošnjakova 16
2000 Maribor
02 290 9610
zpkz-mb(at)gov.si

Priporniki
sreda od 10. do 13. ure in od 14. do 16. ure
četrtek od 10. do 13. ure in od 14. do 16. ure


Nenadzorovani obiski obsojencev
sobota od 8. do 12. ure
nedelja od 8. do 12. ure

Obiski pod nadzorom
ponedeljek od 12. do 14. ure
četrtek od 16.15 do 18.15. ure

ZKPZ Maribor Odprti oddelek Rogoza
Na pristavo 22
2204 Milkavž na Dravskem polju
02 629 6750
darko.cresnik(at)gov.si

Obsojenci
vsak delovni dan, razen četrtka, od 15.30 do 18.30. ure
sobota od 14. do 18. ure
nedelja od 9. do 12.30 ure
prazniki od 14. do 18. ure

ZKPZ Maribor Oddelek Murska Sobota
Sodna ulica 2
9000 Murska Sobota
02 534 9101
slavko.prsa(at)gov.si

Obsojenci
torek od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure
nedelja od 9. do 13. ure

Priporniki
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 15. ure

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Linhartova ulica 3
3000 Celje
03 426 6770
zpkz-ce(at)gov.si

Obsojenci
sobota od 8. do 17. ure
nedelja od 8. do 17. ure
prazniki od 8. do 17. ure

Priporniki in pripornice
ponedeljek od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure
sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure
četrtek od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure

Prevzgojni dom Radeče
Pot na brod 23
1433 Radeče
03 565 8310
pd.radece(at)gov.si

sobota od 10. do 18.30. ure
nedelja od 10. do 18.30. ure