3-krat osnove obnavljalne pravičnosti

Z namenom predstavitve osnov obnavljalne pravičnosti se bomo poslužili serije “trojic.”

3 predpostavke, ki utemeljujejo obnavljalno pravičnost:

 • Kadar so oškodovani ljudje in odnosi, se ustvarijo potrebe.

 • Potrebe iz oškodovanj ustvarjajo obveznosti.

 • Obveznosti, ki ozdravljajo in popravljajo nastalo škodo, predstavljajo pravičen odziv.

3 principi obnavljalne pravičnosti odslikavajo trditve: Pravičen odziv je…

 • v priznanju in popravi oškodovanja, povzročenega in izkazanega skozi hudodelstvo (obnova);

 • spodbujanje primernega prevzemanja odgovornosti z odzivanjem na potrebe in popravo škode (odgovornost);

 • vključevanje vseh udeleženih, še posebej skupnosti v razreševanje (vključitev).

3 temeljne vrednote, ki dajejo obnavljalni pravičnosti osnovo:

 • spoštovanje

 • odgovornost

 • odnos

3 vprašanja, ki so za obnavljalno pravičnost osrednja:

 • Kdo je bil oškodovan?

 • Kakšne so njihove potrebe?

 • Kdo nosi obveznost, da se odzove na potrebe, popravi škodo in obnovi odnose?

Trojica vprašanj nadomešča vprašanja retributivno naravnane pravičnosti, ki se sprašuje: Katera pravila so bila kršena? Kdo je to storil? Kaj si zaslužijo?

3 skupine deležnikov, ki se jih naj upošteva oz. vključuje:

 • Osebe, ki so bile oškodovane in njihovi svojci

 • Osebe, ki so povzročile oškodovanje in njihovi svojci

 • Skupnost

3 usmeritvena vodila v obnavljalni pravičnosti: Želja živeti v pravem odnosu…

 • drug z drugim;

 • s stvarstvom;

 • s Stvarnikom.

Povzeto po blogu Howarda Zehra.