Dnevne molitve tedna zaporov 2016 Gospod, usmili se!

Ko rastemo v veri in spoznanju, kako Bog ljubi vsakega izmed nas – kako veliko je njegovo usmiljenje, ko nam odpušča, nas vzgaja in hrabri –odkrivamo, da smo tudi sami sposobni izkazati usmiljenje drugim v večji meri in prositi Boga, da nam izkaže še več usmiljenja. To je zdravilni krog: Bog je usmiljen, mi postajamo še bolj usmiljeni in tako občutimo še več njegove milosti! Ob tem se vendarle zavedamo, da smo lahko še boljši; Bog nas kliče celo k popolnosti, čeprav je le On sam popoln. V letu usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, je naša skupna molitev in prošnja: ‘Gospod, usmili se!’ Ta nas postavlja trdno na realna tla in v enakovreden položaj, ko se vedno bolj bližamo Jezusu, ‘obličju Očetovega usmiljenja’.

NEDELJA: Molitev tedna zaporov: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z Njegovim Duhom/v moči Svetega Duha, danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: ZA VSE ZAPRTE OSEBE

Lahko je obsojati zaprte osebe, se zahvaljevati Bogu, da sami nismo kot oni, soditi in se zadovoljiti z lastnimi vrlinami. Mi, ki smo v zaporu, pa se zlahka razjezimo, hitro nas preplavijo občutki sramu in obupa ali pa si domišljamo, da nismo za nič odgovorni in da nam življenje tako ali tako nič ne ponuja. Vendar nam je vsem skupno, da ne dosegamo Božje slave in da smo vsi potrebni Božje milosti. Bodisi da smo že povratniki v zaporu bodisi da nismo še bili niti v bližini zapora, vsi potrebujemo izkušnjo Božjega usmiljenja, ki vodi v upanje po spremembi.

Bog pravičnosti in usmiljenja, vedno si pripravljen odpuščati in obnavljati. Bodi usmiljen do vseh, ki so v zaporu, prinašaj upanje potrtim in bodi prisoten v urah, dnevih, mesecih ter letih krajših in daljših kazni. Naj vsi spoznamo, da si Ti edini svet in da si le Ti popolno odpuščanje, novost in polnost življenja. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

TOREK: ZA ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ

Za tiste izmed nas, ki so postali žrtve kaznivega dejanja, življenje morda ni nikoli več takšno kot prej. Mnogo prepogosto postanemo zaradi dejanj drugih ujetniki preteklosti, ki je težka in mučna. Spomini so lahko še kako živi in bolečina se zdi brez konca. Morda dolžimo sami sebe in se čutimo nemočne, da bi izšli iz začaranih krogov stiske. Pomagaj nam, da bomo blagi do sebe, da bomo spoznavali Božjo ljubezen do vseh nas. Da bomo odprti in sprejemljivi za zdravilnost, ki jo prinaša Božje usmiljenje, da se bomo končno lahko v življenju premaknili naprej.

Bog ljubezni in usmiljenja, bodi prisoten v življenju vseh ljudi, ki so postali žrtve kaznivih dejanj, da bi tako vsi spoznali tolažilno podporo Tvoje bližine. V svojem usmiljenju nas poučuj, kako naj bomo blagi do sebe in drug do drugega, vodi in ozdravljaj nas na našem potovanju v novo življenje in upanje. Pomagaj nam, da se bomo spominjali, da si Ti vedno z nami, do konca časov. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

SREDA: ZA DRUŽINE

Svojci in otroci ujetih v dogodke, nad katerimi nimajo nadzora, za katere niso odgovorni, pogosto služijo nehoteno ‘skrito kazen’. Tisti med nami, katerih bližnji so žrtve kaznivih dejanj ali svojci odgovornih za kazniva dejanja, potrebujemo milost, da ostanemo ljubeči, vero, da vztrajamo v nudenju podpore, in sočutje, da ohranimo potrpežljivost, ko je napredek počasen.

Bog usmiljenja in moči, pokaži svoje usmiljenje do vseh ljudi, katerih bližnji si prizadevajo, da bi izgradili nova življenja ter tako presegli sram in temine prestopništva, stiske in potrtost žrtev krivic, povzročenih s kaznivim dejanjem. Naj Tvoja milost in usmiljenje zavladata v njihovem življenju, naj prinašata spodbudo in ozdravljenje vsega, kar je šlo narobe, ter zagotovilo rasti in miru v prihodnosti. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

ČETRTEK: ZA NAŠE SKUPNOSTI

Ljudje v zaporu so do nedavnega bili sestavni del naših skupnosti in večina izmed njih se bo tudi vrnila nazaj. Tako znotraj kot zunaj zaporskih zidov se lahko življenje skupnosti izneveri idealom rehabilitacije in osvoboditve. Vsi potrebujemo Božjo milost, da bi bili zares bližnji tistim, ki so bili zaradi svojega vedenja od nas ločeni in na prestajanju kazni, da bi jih lahko po njihovi vrnitvi podpirali pri izgradnji novega življenja, preprečili nadaljnjo škodo za druge in še dodatno izgubo za njih same.

Bog popolne ljubezni in milosti, poglej na nas, svoje otroke, ko poskušamo graditi Tvoje kraljestvo v svojih skupnostih. Nakloni nam potrebnih darov, da bomo drug drugega podpirali in bili drugemu dobri bližnji, ki si pomagajo uresničiti potenciale. Izlij na nas svojega Svetega Duha, da bi lahko spoznali Tvoje odpuščanje in mir. Pomagaj nam, da si bomo izkazovali usmiljenje, ko iščemo najboljše, kar ponujaš vsakemu izmed nas. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

PETEK: ZA DELAVCE V ZAPORIH

Lahko si mislimo, da bomo že kako: v naglici in morda preobremenjeni z delom, vendar v osnovi spodobni/sposobni? in pripravljeni opraviti dobro delo v izzivalnem okolju. Zgodi se, da precenimo svoje možnosti in zmožnosti, trdo delamo, po svojih najboljših močeh, dokler ne treščimo v zid utrujenosti in pritiska. Potrebni smo spoznanja o Božji milosti in pomoči pri svojem delu in v celotnem življenju, da bi lahko v svojih vlogah, okrepljeni z Njegovo močjo, še naprej zvesto služili.

Bog moči in oblasti, naša moč in podpora, imej usmiljenje do vseh, ki delajo v zaporih. Nakloni jim milosti in poguma, da bodo vztrajali, prebudi v njih željo po iskanju vedno novih načinov zvestega služenja. Naj prepoznavajo Tvojo bližino v vsaki situaciji in naj vsem izkazujejo Tvojo ljubezen in usmiljenje. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

SOBOTA: ZA DELAVCE V KAZENSKOPRAVNEM SISTEMU

Težavno in izzivalno je služiti pravičnosti, zasledovati pravo ravnovesje med povračilom in sočutjem, med upanjem po spremembi in potrebo po kaznovanju. Pravično postopanje/ravnanje z odgovornimi in oškodovanimi osebami ter skupnostmi zahteva prefinjeno presojo in tisti med nami, ki to službo opravljamo, potrebujemo Božjo modrost. Mi sami smo potrebni Božje milosti, da ne postanemo zakrknjeni in zagrenjeni, da lahko preudarno in pošteno služimo pravičnosti, s sočutjem in z naklonjenostjo.

Bog vse modrosti in milosti, nakloni ljudem, ki služijo pravičnosti, tako čvrstosti kot usmiljenja, modrosti in miline, da bi se zavedali, da potrebujejo Tvojo milost in moč, da bi lahko izpolnili svojo vlogo ter uresničili potrebe vseh tistih, ki stopijo prednje. Naj odkrivajo pomen zanašanja Nate in potrebo po Tvoji vključenosti v vse njihovo delo. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev.

Po svetu že štirideset let, v Sloveniji pa dvanajsto leto teden zaporov ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamujejo zapori: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce v kazenskopravnem sistemu ter za številne druge, ki so vključeni v skrb za vse zaznamovane s kaznivim dejanjem, znotraj in zunaj naših zaporov.Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik/-ca ali skupnost storite eno stvar, za katero od skupin, za katere molite.

Za predloge podpore, donacije ali dodatna naročila plakatov obiščite spletno stran www.center-ecce.si, kjer lahko najdete dodatno gradivo, med drugim molitve, gradivo za bogoslužja, uporabne ideje ter povezave in drugo. Pišete lahko tudi na info@center-ecce.si ali Zaporniški vikariat, Smrekarjeva 7 A, 1000 Ljubljana.