Dnevne molitve tedna zaporov 2018: Bližajmo se z zaupnostjo

Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. (Heb 4,16)

Angleški katoliški škof Richard Moth: »’Pogumno se podati tja, kamor še ni stopila človeška noga.’ Kdo ne pozna nesmrtnih besed kapitana Jamesa Kirka iz Zvezdnih stez, s katerimi napove svojo misijo potovanj med zvezdami? Pisec Pisma Hebrejcem v pozivu k zaupnosti odkriva še bolj izzivalno potovanje, na katerega se lahko odpravi vsak, posebej še v času preizkušnje. Namreč na potovanje k Bogu, ki obljublja pravičnost, milost in usmiljenje. Na tej poti se lahko znajdejo tisti, ki so se zaradi lastnih dejanj ali dejanj drugih soočili s kazenskim sistemom in tisti, ki delajo ali prostovoljno sodelujejo v kazenskem pravosodju. Zaprta oseba, oškodovana oseba, svojci, uniformirano in podporno osebje, sodniki in zaporniški duhovniki – vsi lahko prepoznajo v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in usmiljenju, ki bi jim bilo v pravem trenutku v pomoč. Pripravljenost in spodbude k nadaljevanju poti lahko sicer preglasijo neodložljivi in vseprisotni glasovi povsem konkretnih potreb, svetloba s konca poti je morda varljiva, vendar verjamemo, da bodo pred božjim prestolom, obdanim z močjo milosti, vsi, ki iščejo in prosijo, zares našli potrebno pomoč. V tednu zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi s tistimi, ki si prizadevajo prenašati zaporno kazen ali vpletenost v naš kazenski sistem. Da bi vsi prizadeti spoznali, kaj pomeni odkriti sočutje božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas nosi skozi izčrpljujoča in težavna obdobja preizkušenj. ‘Bližajmo se z zaupnostjo …’ kamor so se odpravili mnogi pred nami in kamor se odpravljamo v molitvi skupaj.«

NEDELJA: MOLITEV TEDNA ZAPOROV

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: ZA VSE ZAPRTE OSEBE

V zaporski celici je vseprisotna skušnjava, da bi obupali, opustili upanje in zgolj čakali na dan izpusta. Vsak med nami potrebuje pogum in srčnost, da bi prepoznal lastne prestopke in iskal odpuščanje.

Sočutni Bog, milosti poln, daj nam moči in ponižnosti, da bi priznali svoja krivična dejanja. Nakloni vsem, ki iščejo resnico, pogum, da bi se ti bližali v iskanju usmiljenja in odpuščanja. Naj tvoja moč in navdih napolnita srca in misli vseh, ki prihajajo k tebi praznih rok in osiromašenih predstav, da bi zares spoznali, kako je pri tebi vse mogoče. Da bi tako z zaupnostjo šli naprej v novo življenje, po tvojem Sinu, našem vstalem Odrešeniku Jezusu Kristusu. Amen.

TOREK: ZA ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ

Žrtev kaznivega dejanja se počuti, kot bi ji spodmaknili tla pod nogami, kar lahko vodi v izgubo zaupanja in strahu pred prihodnostjo. Potrebujemo druge, ki se združijo v skrbi in podpori, potrebujemo Božjo milost in moč, da lahko nadaljujemo pot.

Ljubeči Oče, molimo za vse, ki so žrtve kaznivih dejanj, da jim nakloniš potrebnih moči, poguma in zmožnosti, da se z zaupnostjo in ob tolažbi ter podpori tvojega Svetega Duha bližajo prihodnosti. Ob ljubečem spremstvu in skrbi bližnjih jim pomagaj premagovati njihove strahove. Okrepi in navdihuj jih, obnovi njihovo samozaupanje in jih vodi v novo življenje, po tvojem Sinu, našem vstalem Odrešeniku Jezusu Kristusu. Amen.

SREDA: ZA SVOJCE

Za svojce storilcev in oškodovanih so lahko posledice kaznivih dejanj zapletene, šokantne in drage. Življenja družin se obrnejo na glavo, oropani so občutka varnosti ali lagodnosti, pri čemer so kot nedolžni in nevpleteni izpostavljeni stiskam, sodbam in obsodbam. To se lahko zgodi prav vsakemu izmed nas.

Radodarni Bog, vedno si pripravljen deliti darove z nami, nate se obračamo kot tvoji otroci, ki se lahko kadarkoli znajdemo ob hudodelstvu ali v skrbi za svoje ljubljene, ki se soočajo z zaporno kaznijo ali vlogo žrtve. Bodi prisoten v njihovih življenjih in okrepi tiste, ki podpirajo žrtve kaznivih dejanj in tiste, ki obiskujejo zaprte osebe in čakajo na njihov izpust. Podpiraj oškodovane in oslabljene, da bi se ti lahko z zaupnostjo bližali ter prejeli obljubljene milosti, usmiljenje in novo življenje, po tvojem Sinu, našem vstalem Odrešeniku Jezusu Kristusu. Amen.

BLIŽAJMO SE Z ZAUPNOSTJO

ČETRTEK: ZA NAŠE SKUPNOSTI

Tako zaprte kot oškodovane osebe prihajajo iz naših skupnosti in se v njih vračajo. Z zaupnostjo priznajmo vlogo naših skupnosti kot prostorov skrbi, prenove in zdrave rasti za posameznike. Naj postanejo prostori, ki omogočajo iskrenost in preprostost, kjer lahko odkrivamo nove, drzne odločitve, ki vplivajo na življenja, družbene neenakosti in pomanjkanja dobrih medsosedskih odnosov.

Bog, ljubeči odnos Očeta, Sina in Svetega Duha, uči nas prepoznati našo potrebo po tebi. Spominjaj nas, da je skesan grešnik vedno dobrodošel v tvojem kraljestvu. Da lahko prestopnik odsluži svojo kazen in je sprejet nazaj, da so revni in prikrajšani ljubljeni ter sprejeti. Vedno znova nam pomagaj drug v drugem prepoznavati brate in sestre iz tvoje družine, ustvarjene po tvoji podobi in vredne vsega spoštovanja in priznanja. To te prosimo v imenu Jezusa, našega brata. Amen.

PETEK: ZA VSE, KI DELAJO V ZAPORIH

Delo v zaporu je težavno, vključuje tveganja in težave, ki jih drugi pogosto ne razumejo dobro. Iz nas lahko potegne najboljše in najslabše. Zaporsko osebje se vsak dan ukvarja z občutljivimi in nevarnimi posamezniki, pogosto z veliko mero drznosti in domišljije, navkljub pomanjkanju sredstev in priznanja.

Živi Bog, nakloni vsem, ki delajo v naših zaporih, zaupnost in samozavest, naklonjenost in pogum, ko se soočajo s stiskami in nevarnostmi. Ohranjaj njihovo prizadevnost in jih napolni s svojim Svetim Duhom. Naj se podpirajo med seboj in krepijo upanje v tistih, za katere skrbijo. Usmiljeni in radodarni Bog, izlij vso bogastvo tvojih darov nad naše zapore, da bi tvoja luč prevladala. To te prosimo v imenu Jezusa, našega Odrešenika. Amen.

SOBOTA: ZA VSE, KI DELAJO V KAZENSKOPRAVNEM SISTEM

Zaposleni v kazenskopravnem sistemu se trudoma soočajo z vedno manjšimi sredstvi in vedno večjimi zahtevami ter istočasno iščejo ravnovesje med pravičnostjo in sočutjem. Potrebujejo zaupno vizijo in domišljijo, modrost in razsodnost ter našo podporo, saj delujejo v našem imenu.

Milostljivi Bog, s tabo je vse mogoče. Bodi navzoč ob tistih, ki se trudijo preudarno in primerno uresničevati pravičnost. Nakloni jim zaupno vizijo in svojega Duha modrosti in razločevanja, ko poskušajo med pritiski po strogih kaznih uravnotežiti pravičnost in usmiljenje. Obdaj jih z milino in čvrstostjo, ki ju potrebujejo, da lahko izvršujejo svoje zahtevne obveznosti. To te prosimo v imenu našega večnega razsodnika in sodnika, Jezusa Kristus. Amen.

————–

Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa štirinajsto leto zapored ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite eno stvar za katero od skupin, za katere molite.

Za predloge, podporo, donacije ali dodatna naročila plakatov obiščite spletno stran www.center-ecce.si, kjer lahko najdete dodatno gradivo, med drugim molitve, gradivo za bogoslužja, uporabne ideje in povezave … Pišete lahko tudi na info@center-ecce.si ali Zaporniški vikariat, Smrekarjeva 7 A, 1000 Ljubljana.