Teden zaporov 2013: Stati v luči

Teden zaporov 2013 nosi naslov Stati v luči poteka od 17. do 23. novembra 2013. Namen tedna zaporov je, da se ozavestimo o potrebah vseh, ki jih določa beseda zapor, zanje molimo in storimo konkretna dejanja. Ob tej priložnosti je Zaporniški vikariat izdal plakate in kazala z molitvami, ki so jih prejele župnije po Sloveniji, redovne skupnosti, zavodi za prestajanje kazni zapora in druge ustanove.

Stati v luči

Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. (Mal 3,20)

Gospodova luč se dotika vseh, ki kličejo Njegovo ime in se obračajo k Njemu. Včasih je to največ, kar zmoremo storiti – da se z ljubeznijo in pričakovanjem obrnemo in dvignemo oči proti Njegovi luči. Med letošnjim tednom zaporov molimo za vse, na katere vpliva zapor in vse, ki nosijo težko breme odgovornosti ali izgube, da bi se zmogli obrniti h Gospodu in v Njem odkriti celovitost in obnovo.

Zato vstani! Stoj v luči! Stoj v Njegovih zdravilnih žarkih in spoznaj, da ti je odpuščeno in da si osvobojen.

Molitev tedna zaporov: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Prvi dan: Za vse, ki delujejo v zaporih

Vsi, ki ste prezaposleni in preobteženi z odgovornostjo, postojte in stopite v luč, kjer lahko najdete nove moči in počitek. Vsem tistim, ki delujejo v zaporih in skrbijo za zaprte, se zlahka zgodi, da jih trpljenje in potrebe drugih posrkajo vase. V prizadevanju, da bi za zaprte pridobili sredstva, ki jih ti potrebujejo za spremembo življenja, so lahko tako zavzeti, da pozabijo na svoje potrebe. V stresnih časih, ko so pod pritiskom, ko smo v obdobju finančnih omejitev in pomanjkanja sredstev, delavci v zaporu poskušajo narediti vse, kar je mogoče, vendar pri tem ne smejo pozabiti poskrbeti zase, drug na drugega in si nuditi medsebojno podporo.

Gospod, rekel si: ‘Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek’. Daj vsem, ki delujejo v zaporih in nosijo potrebe ter bremena drugih, potrebnih milosti, moči in poguma, da gredo naprej, ter počitka, ki ga potrebujejo za prenovo in oddih. V Jezusovem imenu. Amen.

Drugi dan: Za vse, ki so zaprti

Vsi, ki ste poklapani, vstanite in stopite v luč ter se postavite spet na noge! Tako težko je vstati, ko imamo občutek, da nismo več ne na radarju Boga ne na radarju kogarkoli drugega. Težko je ohraniti vero, ko se zdi, da gre toliko stvari narobe, ko smo obtičali v sramoti in nas paralizira strah pred prihodnostjo. Ampak to ni vse: luč Božje prisotnosti posije tudi v najtemnejše kotičke in je ni moč zasenčiti.

Ljubeči Gospod, ti nam vedno prideš naproti, kjerkoli že smo. Daj vsem, ki prestajajo kazni v naših zaporih, moči, da najprej dvignejo svoje oči in nato svoja srca ter prepoznajo Tvojo luč. Dvigni jih, da bodo stali v Tvoji prisotnosti in Ti služili, osvobodi jih moči teme, pripravi jih, da začnejo znova in se učijo hoditi v Tvoji luči. V Jezusovem imenu. Amen.

Tretji dan: Za žrtve kaznivih dejanj

Vsi, ki živite z izgubo, bolečino in v strahu, globoko vdihnite, poglejte gor in se zazrite, stopite v luč ter odkrijte pogum. Ne bojte se. Jezus je dejal: ‘Jaz sem z vami do konca sveta.’ Iščite ozdravitev preteklosti, povabite Gospoda v svojo sedanjost in prihodnost ter se oprimite Njegove obljube, da vas spremlja na vaši poti v nadaljnje življenje.

Gospod Jezus, okrog sebe si zbiral svoje prijatelje in učence ter nanje klical Svetega Duha, da so se lahko soočili s posmehom in dvomi, nevarnostmi in smrtjo ter kljub vsemu vztrajali. Molimo za žrtve kaznivih dejanj, za vse, ki trpijo izgubo, bolečino ali krivico. Napolni jih z istim Duhom, da se zoperstavijo izzivom v njihovih življenjih in z vztrajnostjo in samozavestjo pričujejo za Tvojo zdravilno moč. Okrepi njihovo zaupanje Vate, da bodo lahko obvladali svoje strahove in v zanašanju na Tvojo milost in moč nadaljevali pot naprej, pot k Tvoji luči. To prosimo v tvojem imenu. Amen.

Četrti dan: Za vse, ki delujejo v kazenskopravnem sistemu

Vsi, ki nosite težka bremena odgovornosti, odložite jih, stopite v luč in odkrijte počitek in mir. Tisti, ki so dnevno postavljeni pred težavne odločitve in sodbe, ki spreminjajo življenja, zlahka klecnejo pod težo, ki jo nosijo, in zaskrbljenostjo nad možnimi napakami. Odkrijte spet srčnost v Jezusovem zgledu zaupanja v Boga, ki ga je ohranjal mirnega skozi aretacijo in krivično obsodbo, smrt in vstajenje. Stojte trdno v zavedanju, da On prinaša v temo luč in nas vodi k njej.

Ljubeči Bog, Tvoja volja je, da ljudje občutijo pravičnost in usmiljenje povsod po svetu. Bodi z vsemi, ki delujejo v kazenskopravnem sistemu. Razsvetljuj njihovo razumevanje in navdihuj njihovo razsojanje. Nakloni jim milost razsodnosti, da bodo v vseh stvareh iskali tvojo voljo in vedno delovali za skupno dobro. Ohrani jih trdne v njihovi zavezanosti, da svojo avtoriteto in odgovornosti izvršujejo nepristransko, v zavedanju, da vsa oblast prihaja od Tebe in da jim boš Ti naklonil moči za pot naprej. Naj Tvoja luč posveti v težavne situacije, s katerimi se soočajo in v razsodbe, ki jih izrekajo, da bosta pravičnost in usmiljenje zares vladala po vsem svetu. V Jezusovem imenu. Amen.

Peti dan: Za vse družine

Vsi, ki trpite, dvignite svoje glave, stopite v luč in odkrijte ozdravljenje. Ni lahko biti oče ali mati, prijatelj ali zakonec obsojenega zaradi hudih kaznivih dejanj, ujet v temino in bolečino, ki je nisi sam povzročil in biti klican na odgovornost za hudodelstva tistih, na katere nimaš nobenega vpliva. Smo se jim morda izneverili? Kako jim lahko stojimo ob strani, da se spremenijo in popravijo škodo? Težko je tudi spremljati bližnje, ki so žrtve drugih in potrebujejo celostnost in ozdravljenje. Soočeni s tako raznolikimi izrazi bolečine in želja po luči in ozdravljenju potrebujemo Božjo milost in moč, da naredimo prvi korak, da dvignemo svoje glave in pogledamo k luči, v kateri je upanje za boljšo prihodnost.

Bog, Tvoje močne roke nas rešujejo in blagoslavljajo. Prinašaj celostnost in ozdravljenje vsem družinam žrtev in storilcev kaznivih dejanj. Naklanjaj jim milosti in moči, da bodo lahko stali v Tvoji luči in rastli k boljši prihodnosti. Podpiraj njihove ljubljene in jim pokaži sadove obžalovanja in spremenjenega življenja v Tvojo slavo in za dobro vseh. Gospod, v Tvojem imenu prosimo. Amen.

Šesti dan: Za vse naše skupnosti

Vsi, ki si želite sprememb na bolje, stopite skupaj. Sklenite roke, povežite srca in stopite v luč ter v njej odkrijte moč. Pogosto je težko verjeti, da lahko kaj spremenimo na bolje, ampak tudi kapljice vode izdolbejo kamen, valovi morja preoblikujejo obale in iz malih semen zraste žito in sadje. Prav tako lahko združenih src, misli in rok ob Božji milosti in moči ter v Njegovi luči gradimo skupnost. Zasnovani smo tako, da živimo in rastemo skupaj, da bi uspevali in služili ter krepili tiste med nami, ki so postali žrtve drugih, in sprejemali nazaj medse tiste, ki so bili izločeni in kaznovani, ter jih podpirali pri obnovi njihovega življenja.

Ljubeči Bog, ti nas kličeš v občestvo s Tabo in drugimi ljudmi. Naj Tvoja luč sveti v naša življenja in naše skupnosti, napolni nas svojo ljubeznijo in nam pošlji Svetega Duha, da bi neutrudno izgrajevali naše skupnosti v prostore varnosti in ustvarjalnosti. Čeprav smo pogosto šibki, lahko v Tvoji luči in z močjo Duha verujemo in upamo v drugačno prihodnost, preobražena življenja in uresničitev Tvoje volje. Poslušaj naše molitve po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

_____

Teden zaporov je nastal z namenom molitve in ozaveščanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev, žrtev kaznivih dejanj, delavcev v zaporu in vseh, ki skrbijo zanje. Vanj so vključeni predstavniki različnih krščanskih denominacij in organizacij.

Vabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu vsakega dne in se hkrati vprašate, ali lahko storite kakšno, četudi le eno stvar kot posameznik ali skupnost, ki bi bila v podporo kateri izmed zgornjih skupin.

Za predloge podpore, donacije ali dodatna naročila plakatov, obiščite spletno stran www.center-ecce.si, kjer lahko najdete dodatno gradivo, med drugim molitve, gradivo za bogoslužja, uporabne ideje ter povezave, besedila in drugo.
Pišete lahko tudi na: Zaporniški vikariat, Smrekarjeva 7 A, 1000 Ljubljana