Teden obnavljalne pravičnosti

Že nekaj let se na pobudo kanadskega pravosodnega ministrstva obeležuje teden obnavljalne pravičnosti (Restorative Justice Week 2013), ki se letos odvija od 17. do 24. novembra pod naslovom Navdihovati inovativnost. 

»Obnavljalna pravičnost je proces, v okviru katerega se vse strani, ki so bile prizadete zaradi določenega hudodelstvu, soočijo z namenom, da bi skupaj določile kako se spoprijeti s trenutnimi in prihodnjimi posledicami hudodelstva« (Marshall 1996). Izpostavimo še tri »ključne komponente: hudodelstvo je v osnovi prekršitev zoper ljudi in medosebne odnose; kršitev prinaša odgovornost in obveznosti; obnavljalna pravičnost si prizadeva za pomiritev in popravo nastale škode« (Zehr in Mika 1997). Ena izmed ključnih značilnosti obnavljalne pravičnosti je osredotočenost na škodo, ki jo prvenstveno utrpi žrtev, katere vloga je v tradicionalnem kazenskem postopku pogosto zanemarjena. Konflikti in hudodelstva so del medčloveških odnosov in pomemben namen obnavljalne pravičnosti je vrniti konflikte ljudem, saj so le-ti končno osebna lastnina, s katerimi naj bi ljudje tudi sami upravljali (Christie 1977). Obnavljalna pravičnost v hudodelstvu ne vidi v prvi vrsti prekršitve zakonov in pravil, ampak se osredotoči na potrebe, – žrtve, storilca in zainteresirane skupnosti – katere je potrebno nagovoriti, da bi s tem lahko, kolikor je mogoče, obnovili povzročeno škodo in nagovorili vzroke, ki v družbi prispevajo k pojavu hudodelstva. Več o obnavljalni pravičnosti lahko najdete tukaj.

Tema letošnjega tedna obnavljalne pravičnosti Navdihovati inovativnost nas spodbuja k delitvi in razširjanju drznih spoznanjih obnavljalne pravičnosti kot navdiha za urejanje kazenskopravne pravičnosti. Poleg predstavitve spoznanj na področju želi tema spodbuditi aktivne na področju obnavljalne pravičnosti, da prispevajo k razvoju področja skozi nove tehnologije, raziskavo novih možnosti, razvojem storitev.

Nekaj literature o obnavljalni pravičnosti:

  • Bošnjak, Marko. 1999. Koncept restorativne pravičnosti : magistrska naloga.

  • Christie, Nils. 1977. Conflicts as property. British Journal of Criminology 17, 1-15.

  • Zehr, Howard. 2002. The little book of restorative justice, Intercourse: Good books.

  • Zehr, Howard in Harry Mika. 1997. “Fundamental principles of restorative justice,” The Contemporary justice review 1: 47-55.

  • Marshall, Christopher D. 2001. Beyond retribution: a New Testament vision for justice, crime, and punishment, Grand Rapids: Eerdmans.

  • Marshall, Tony. 1996. The Evolution of restorative justice in Britain. European Journal of criminal policy and research: 67-85.

Več o tednu obnavljalne pravičnosti na strani Restorative Justice Week 2013.