Pravice ob aretaciji

Poznate svoje pravice v primeru, da ste aretirani?

Te pravice so vam zagotovljene po Ustavi Republike Slovenije in po zakonu o kazenskem postopku. Tukaj so navedene zgolj informativno.

V primeru aretacije zahtevajte pravno pomoč zagovornika. Če menite, da so bile vaše pravice kršene, se lahko obrnete na najbližje državno tožilstvo.

V PRIMERU, DA STE ARETIRANI:

– morate biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razumete, takoj obveščeni o razlogih za aretacijo, v čim krajšem času pa vam mora biti to tudi pisno sporočeno

– niste dolžni ničesar izjaviti

– imate takoj pravico do pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izberete; če si ga glede na svoje gmotne razmere ne morete zagotoviti sami, vam ga mora na vašo zahtevo in stroške države postaviti organ za notranje zadeve, če je to v interesu pravičnosti

– je pristojni organ za notranje zadeve na vašo zahtevo dolžan o aretaciji obvestiti vaše najbližje

– je prepovedano nad vami izvajati kakršnokoli nasilje ali od vas izsiljevati priznanja in izjave

– vas mora policija takoj privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, ki vas lahko izpusti ali pa zoper vas odredi pripor

– v primeru, da preiskovalni sodnik zoper vas odredi pripor, vam mora biti pisna in obrazložena sodna odločba o priporu vročena takoj, najkasneje pa v 24 urah po uvedbi pripora; zoper ta sklep se lahko pritožite, o vaši pritožbi mora sodišče odločiti v 48 urah

– in se pokaže, da vam je bila prostost odvzeta neutemeljeno, imate pravico do rehabilitacije, povrnitve škode in druge pravice po zakonu

– vas sme policija izjemoma in ob pogojih navedenih v ZKP, aretirati in pridržati za čas do 48 ur, preden vas privede pred pristojnega preiskovalnega sodnika; po 6 urah vas mora policija takoj v pisni obliki z odločbo obvestiti o razlogih za odvzem prostosti; zoper to odločbo se lahko pritožite, o njej pa mora senat pristojnega sodišča odločiti v 48 urah

– vas sme policija preiskati zgolj na temelju obrazložene pisne odredbe sodišča, ki vam mora biti vročena še pred začetkom preiskave; preiskati vas sme zgolj v prisotnosti dveh polnoletnih prič; preiskavo ženske sme opraviti samo ženska, tudi priče smejo v tem primeru biti zgolj ženske;

– vas mora policija poučiti, da imate pravico obvestiti odvetnika, ki je lahko navzoč ob preiskavi; odvetnik in obe priči imata pravico na zapisnik o preiskavi podati ugovore v zvezi s potekom preiskave; o zaseženih predmetih vam mora policija takoj izdati potrdilo;

– vas sme policija preiskati brez odredbe sodišča in brez navzočnosti dveh prič, če je podan sum, da imate orožje za napad ali sum, da boste odvrgli, skrili ali uničili predmete, ki vam jih mora policija odvzeti kot dokaz v kazenskem postopku.

Vir: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC