Nasilje v družini

Nasilje v družini je kazniva oblika nasilja. Pogosto je skrito, javnost pa zanj izve, ko je včasih za žrtve že prepozno. Nasilje v družini vedno pusti telesne in/ali duševne posledice., Na otroke vpliva še posebej travmatično. Malo verjetno je, da se bo končalo samo od sebe.

Anonimna e-prijava nasilja v družini

Kaj lahko storite?

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, napišite prijavo.

V prijavo napišite čim več podatkov, ki bodo policiji v pomoč pri preiskovanju in ukrepanju:

– kdo izvaja nasilje,
– kdo je žrtev,
– kje in kdaj se to dogaja,
– kaj se dogaja, kako.

Prijava je anonimna, zato vam ni treba napisati svojih osebnih podatkov. Če pa želite, da bi se pri obravnavanju vaše prijave osebno obrnili na vas, navedite svoje kontaktne podatke.

Ne čakajte, da se bo nasilje končalo samo od sebe, saj je to malo verjetno. Tudi če opazujete ali slišite trpljenje drugih ljudi v njihovi lastni družini, nasilje prijavite v njihovem imenu, saj morda sami tega ne zmorejo.

Policija bo vsako prijavo skrbno proučila in primerno ukrepala. Skupaj z drugimi službami bo poskrbela za varnost žrtev, ponudila vam bo vrsto informacij o organih in organizacijah, ki ponujajo dodatno pomoč in podporo.

Kaj je nasilje v družini?

Nasilje v družini je oblika nasilja, ki je razširjena v vseh starostnih, socialnih, izobrazbenih in poklicnih slojih. Ogroža večinoma najbolj občutljive skupine ljudi: otroke, ženske in starejše.

Nasilje v družini ima svoje značilnosti: začne se neopazno in prikrito pod različnimi imeni, kot so ljubezen, ljubosumje, vzgoja. Nasilje se vedno stopnjuje in se samo od sebe ne prekine. Vedno pusti, če že ne telesnih, pa duševne posledice, ki so toliko hujše, kolikor intenzivnejše je bilo nasilje in dlje kot je trajalo. Ena od značilnosti nasilja je tudi nemoč žrtve, strah pred povzročiteljem nasilja in strah, da bo nasilje dobilo še hujšo obliko.

Vse to, pa tudi prepričanje, da se nasilja ne da ustaviti, marsikomu preprečuje, da bi prijavil nasilno vedenje družinskega člana.

Nasilje v družini je kaznivo dejanje!

Nasilje v družini je kot kaznivo dejanje opredeljeno z novim Kazenskim zakonikom, veljavnim od 1. novembra 2008.

Predvideva različne oblike kaznivih ravnanj, kot so grdo ravnanje, pretepanje, ponižujoče ravnanje, grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo ter preganjanje iz skupnega prebivališča in omejevanje svobode gibanja, zalezovanje, prisiljevanje k delu ali opuščanju dela ali spravljanje v podrejen položaj.

Storilec je lahko kateri koli družinski član, kaznivo dejanje pa je lahko storjeno tudi po razpadu družinske skupnosti.

Seveda pa kaznivo dejanje nasilja v družini ni edino kaznivo dejanje, ki sankcionira nasilno vedenje v družinskem okolju. Glede na način storitve ali posledice lahko nasilno vedenje opredelimo tudi kot različne telesne poškodbe, kot kaznivo dejanje iz poglavja zoper spolno nedotakljivost, lahko je tudi umor ali uboj.

Posebne določbe varujejo tudi otroke.

Vir: E-uprava.