Molitve Tedna zaporov 2015: Nova in živa pot

NEDELJA: MOLITEV TEDNA ZAPOROV

Gospod, ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: ZA VSE, KI DELAJO V ZAPORIH

Včasih se nam, ki delamo v zaporih, zazdi, da smo zapadli v rutino, opešali ob vseh spremembah pri našem delu. Nič več nismo tako upajoči in domiselni, kot smo bili nekoč. Opažamo, kako enako ravnanje prinaša enako pomanjkanje napredka. Naj nas pomanjkanje sredstev, vsakodnevni izzivi ali frustracije ne uklonijo, marveč nam dajejo novega zaleta, z novim upanjem in novo vizijo, ob pomoči Svetega Duha, ki nas vodi v novo delo, polno življenja. Da bomo tudi sami sposobni voditi druge k novim vizijam in na živo pot.

Ljubeči Bog, pokaži vsem, ki delajo v naših zaporih, svojo novo in živo pot življenja in delovanja. Obnovi jih s svežo samozavestjo in vizijo ter jim nakloni milosti in moči, da bodo delili Kristusovo novo življenje in bili navdih drugim na tvoji poti. Naj čutijo, da imajo zveste spremljevalce na poti ljubezni in služenja, ki vodi v novo življenje. Amen.

TOREK: ZA VSE ZAPRTE OSEBE

V zaporu se lahko hitro pozabi, da je življenje več kot le zaporniška celica. Življenje je vedno še več, so nove poti in je sveže upanje. So poti iz preteklih navad in problemov v nove odnose in življenjske vzorce. Naj vsi v zaporih spoznajo Kristusa, naj se jim odprejo oči za novo prihodnost, da prepoznajo znake, ki jim kažejo novo pot življenja, razbremenjenega bremen in porazov preteklosti.

Gospod življenja, prišel si med nas in nam obljubil polnost življenja v Kristusu in po Kristusu. Daj vsem v zaporu vero, da posežejo po tvojih obljubah, zaupanje in zavest, da živijo po tvoji rešilni milosti in zagotovilu, da so lahko vsi odrešeni. Naj vsi, ki so ujeti v svoji preteklosti, obteženi s krivdo ali bolečino, odkrijejo pristno obžalovanje in moč, da se obrnejo k tebi in ti sledijo na novi in živi poti kot priče novega življenja za druge. Amen.

SREDA: ZA ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ

Žrtvam kaznivih dejanj je pogosto zelo težko preiti z območja bolečine, obupa, jeze in strahu v območje sprejemanja in odpuščanja. Prebijanje od oškodovanega življenja k življenju, osvobojenemu bremen bolečine in krivde, se lahko zdi kot naporna pot navkreber. Naj vsi, ki so bili oškodovani v hudodelstvih, s pomočjo Božje milosti, Jezusovega sočutja in ob podpori ter usmeritvah Svetega Duha stopijo na novo in živo pot.

Gospod, ki zdraviš, razsvetljuj temo vseh, ki so bili žrtve drugih ljudi. Nakloni jim ozdravljenje in mir, vodi jih na pot celostnosti in obnove ter jim podeli novo radost na njihovem potovanju. Odvzemi jim strah in jih napolnjuj s svojo milostjo ter z novo močjo, da te bodo lahko iskali in ti služili. Naj bodo vse žrtve kaznivih dejanj in hudodelstev potolažene in osvobojene iz temine preteklega trpljenja in bolečine. Navdihuj jih preko svojega Duha, da najdejo in sledijo tvoji novi poti upanja in ljubezni in da v tvojih rokah ugledajo svojo prihodnost. Amen.

ČETRTEK: ZA VSE, KI DELAJO V KAZENSKOPRAVNEM SISTEMU

Tisti, ki delajo in si prizadevajo za pravičnost znotraj našega kazenskopravnega sistema, se pod težo kriminalitete in nasilja, s katerima se vsakodnevno srečujejo, lahko počutijo utrujene in obtežene. Kaj lahko je izgubiti zaupanje v svoje delovno poslanstvo in vsakršen občutek, da pravičnost in usmiljenje še naprej prihajata od Gospoda. Pri delu v kazenskopravnem sistemu se je pogosto težko zavedati tudi našega skupnega partnerstva pri prizadevanju za gradnjo pravične in spodobne skupnosti.

Bog moči in oblasti, pravičnosti in usmiljenja, molimo za vse, ki so vključeni v delovanje pravosodnega sistema. Razlij svojega Duha modrosti in resnice nad vsemi, ki se čutijo izgubljene na svoji poti znotraj sistema, nad vsemi, ki so pod stresom in pritiski. Prenovi njihov pogled, obnovi njihovo samozavest in jim naklanjaj milosti, da bodo oblast in avtoriteto izvajali na nov način, da si bodo prizadevali za preobrazbo in obnovo odnosov, ki naše skupnosti vežejo skupaj. Amen.

PETEK: ZA DRUŽINE OŠKODOVANIH IN ODGOVORNIH OSEB

Situacije, ko spremljamo družinskega člana, ki je nekoga oškodoval, ali ko stojimo ob strani družinskemu članu, ki je bil žrtev kaznivega dejanja, pred nas postavijo pogosto še nepoznane izzive. Naj vsi, ki imajo prijatelje ali družinske člane v zaporu, najdejo novo moč in vztrajnost pri iskanju novih poti podpore in naj bodo tudi sami deležni okrepljene podpore in vizije. Naj bodo vsi, ki podpirajo in spodbujajo žrtve kaznivih dejanj pri njihovi prenovi življenj, navdahnjeni z novim, pozitivnim pogledom na prihodnost. Spomnimo se tudi na številne otroke z enim ali obema staršema v zaporu.

Ljubeči Bog, tvoj Sin je ozdravljal bolne in tolažil tiste, ki so bili v stiski. Zato dvigamo k tebi družine žrtev in storilcev kaznivih dejanj. Pošlji svojega Svetega Duha in jim podeli svežega upanja in vizije, da bodo stopili na nove, življenja polne poti, ki jih bodo vodile v tvojo prihodnost. Ohrani jih trdne v njihovih prizadevanjih in v tvoji ljubezni. Amen.

SOBOTA: ZA NAŠE SKUPNOSTI

Vsak izmed nas lahko ob obilici življenjskih dogodkov kaj hitro pozabi, da smo vendarle vsi eno v Kristusu. Smo Vstajenjsko ljudstvo, poklicani, da hodimo po Jezusovi novi in živi poti, da širimo upanje v skupnostih, kjer živimo in delamo. Trudimo se soočati z vsakdanjimi potrebami in težavami žrtev kaznivih dejanj ter jih podpirati pri njihovem okrevanju. Kdaj je težko podpirati tiste, ki zapuščajo zapor; težko je razumeti, kaj so storili in hkrati ne ostati ujeti v večne očitke. Potrebujemo Božjo podporo in modrost, da bi lahko hodili po njegovi novi in živi poti.

Gospod Bog, stvarnik in vladar vseh stvari, vsi smo kdaj omejeni in kratkovidni v svojih razmišljanjih, pri čemer spregledamo novo in živo pot, ki vodi v večno življenje. Odpiraj nam oči, naklanjaj nam svoj pogled in podporo, da bomo drug v drugem prepoznali brate in sestre, ustvarjene po tvoji podobi, sopotnike na potovanju. Navdihuj nas in prenavljaj, podpiraj in preživljaj v našem iskanju, da bomo našli novo in živo pot, ki nas vodi do tvojega popolnega in večnega kraljestva. Amen.