Teden zaporov 2019: Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?

TEDEN ZAPOROV 2019
17.– 23. NOVEMBER
Teden molitve
Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že petnajst let, ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.

PLAKAT TEDNA ZAPOROV 2019

»Odrešitev je poslal ljudstvu svojemu,
na vekomaj je sklenil zavezo svojo;
sveto in strašno je ime njegovo.« (Prim. Ps 111,9)

“Božja volja in namen za vse ljudi je osvoboditev – osvoboditev, da bi bili takšni, kot nas je ustvaril. Zaporniški pastoralni delavci delamo z ljudmi, ki pogosto težko verujejo, da se Bog sploh zanima zanje in za njihova življenja. Težko sprejemajo idejo, da so ustvarjeni po Božji podobi in zato ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez kriminala, aretacij in zapora. Tudi vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi dejanji in njihovimi učinki ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo kaznivih dejanj, pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s Kristusovo osvoboditvijo.

V tem tednu zaporov se zahvaljujemo za svobodo, ki jo Bog namenja vsem, tudi tistim, katerih svoboda gibanja je začasno omejena ali jim je družba svobodo odvzela za stalno. S skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršenkoli način v stik s kazenskopravnim sistemom, se vključujemo v delovanje Božje zaveze odrešenja – da bi vsaka oseba, Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares predstavlja odrešenje.”
James Ridge, Zaporniški vikar – vodja službe za veroizpovedi, Zaporska in probacijska uprava, Velika Britanija

Vsako leto molitev tedna zaporov začenjamo z Božjo ponudbo svobode in odrešitve za vse, v kateri odmevajo besede Psalmista.
NEDELJA: MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

PONEDELJEK: MOLITI Z ZAPRTIMI
Je svobodo moč najti na drugi strani zidov ali znotraj nas?
Sveti Bog vsega stvarstva, ti vidiš notranjost vsakega izmed nas, bolje nas poznaš, kot se poznamo sami. Vidiš naše trpljenje in poškodbe, naše polomije in greh. Poznaš resnico o naši preteklosti in naši sedanjosti, vse, kar nas ujema in zapira. Odkleni naša srca, da spustimo vanj Kristusa, da bosta njegova ljubezen in moč pomagala premagati vse, kar nas zapira, in nas vodila v odrešenje, ki nam ga je obljubil v življenju, v smrti in v večnosti. Sveti Bog, osvobodi nas. Amen.
»Vzemi mene, zapornika, Gospod
in me zares odreši;
pomagaj mi odložiti moj meč,
takrat bom res zmagovit.«
Molitev zapornika za teden zaporov

TOREK: MOLITI Z OŠKODOVANIMI OSEBAMI
Kje je svoboda zdaj?
Ljubeči Bog, ki si nam vedno blizu, bodi še posebej prisoten v življenjih tistih, ki so jih prizadela kazniva dejanja; in tistih, ki iščejo svobodo, ki jim je bila nepošteno odvzeta. Naj tvoj Duh tolažbe in ozdravljenja naredi preboj skozi zidove nezaupanja, strahu in krivic, delujoč skozi vse, ki se trudijo z ljubeznijo in skrbnostjo, korak za korak po poti k osvoboditvi. Sveti Bog, osvobodi nas. Amen.
»Razveži moje vezi žalovanja in strahu,
da postanem spet oseba,
kot si me ustvaril ti –
oseba radosti, ljubezni, zaupanja in upanja.«
Molitev oškodovane osebe

SREDA: MOLITI S SVOJCI
Zakaj je bila naša svoboda odvzeta skupaj z njihovo?
Zvesti Bog, ti bediš in paziš na tiste, ki so prevarani in trpijo, približaj se družinskim članom, ki sta jih prizadela kaznivo dejanje in kazen zapora. Nakloni nam svojo moč, da bomo zmogli preko bolečin in razočaranj, pomirjaj našo jezo in ozdravljaj naše rane ločenosti in izgube. Pomagaj nam spoznati tvojo milost, da na naši poti odkrijemo odpuščanje in upanje. Zvesti Bog, osvobodi nas. Amen.
»Moj sin … pogrešam te in molim k Bogu, da se ne vrneš več nazaj sem.«
»Bog, pogrešam mojega očija. Poskusi mu pomagati. Prosim, pripelji ga domov.«
Molitve družinskih članov za teden zaporov

ČETRTEK: MOLITI S SKUPNOSTMI
Smo tu, kjer živimo, svobodni?
Večni Bog, ti vodiš ljudi v vseh časih na kraje, kjer smo poklicani, da bi živeli skupaj v skupnostih. Pomagaj nam, da bomo pozorni na tiste kraje v naših skupnostih, kjer so prisotni strah, nasilje in zavračanje. Opremi nas s svojim Sveti Duhom, da bomo delili tvojo ljubezen, mir in sprejemanje z vsemi. Naj se naučimo ljubiti drug drugega kot sami sebe, živeti kot bližnji, tako kot si nas ustvaril, in se družiti v skupni molitvi. Večni Bog, osvobodi nas. Amen.
»Prosimo te, da prepleteš naša srca, hrepenenja in dejanja preko naše skupnosti, da bomo vsi povsem svobodno zaživeli v obilju tvoje ljubezni.«
Molitev za skupnosti, prizadete zaradi nasilja v družini

PETEK: MOLITI Z VSEMI, KI DELAJO V ZAPORIH
Smo svobodni, da delamo dobro?
Velikodušni Bog, ti nas kličeš, usposabljaš in poznaš, bodi z vsemi, ki delajo v zaporih. Naj ne izgubimo poguma v kraju, kjer sta vsakodnevno prisotna travma in tveganje nasilja. Odvračaj nas od zaprtosti v naše vloge, ampak nas s svojo ljubeznijo osvobajaj, da bomo lahko srečali druge in razumeli njihove prave potrebe v Kristusu. Naravnaj našo občutljivost na presenetljivo gibanje tvojega Svetega Duha. Velikodušni Bog, osvobodi nas. Amen.
»Prosimo te, da blagosloviš in varuješ vse, ki danes delajo v naših zaporih. Tiste v uniformi, v oblekah, delovnih haljah, pod šapkami in kuharskimi kapami. Naj jim dobro služimo in se zanašamo na tvojo moč, da bi prinašali občutje milosti in miru, kamorkoli bi prišli.«
Molitev zaporniškega vikarja

SOBOTA: MOLITI Z VSEMI, KI DELAJO V KAZENSKOPRAVNEM SISTEMU
Ali smo svobodni, da naredimo, kar je prav?
Bog veličine in moči, ki vzpostavljaš red v vesolju in z mogočno desnico ohranjaš pravičnost, podpiraj in navdihuj vse, ki se trudijo prinašati pravičnost v naše skupnosti. Kjer je resnica kompleksna ali skrita, pomagaj odločevalcem odkriti resnico na moder način, z vizijo tvoje pravičnosti, pravice in milosti. Mogočni, močni Bog, osvobodi nas. Amen.
»Gospod, nakloni vsem nam poguma, ki ga potrebujemo, da storimo, kar je prav. In da ti služimo v zvestobi, Sodnik vsega.«
Molitev za sodišča in sodnike