Proti masovnim zapornim kaznim

Krščanski voditelji, ki predstavljajo široko koalicijo krčanskih cerkva in denominacij v Združenih državah Amerike, so združeno izrazili nasprotovanje masovnim zapornim kaznim. Organizacija Christian Churches Together – Združene krščanske cerkev je namreč na letnem zasedanju organizacije v Newarku 7. februarja 2014 obravnavala prav pojav masovnega prestajanja zapornih kazni.

»Kot učenci Jezusa Kristusa verjamemo v odrešenje in spravo vsega stvarstva in ne v povračilne ukrepe. V to so vključene tudi zaprte osebe in vsi polomljeni sistemi. To je samo bistvo evangelija,« so zapisali zbrani voditelji, med katerimi je bilo več katoliških škofov v imenu Škofovske konference ZDA.

Združene države Amerike imajo najvišjo stopnjo zaprtih oseb na svetu. Po državni statistiki je v ameriških zaporih leta 2010 prestajalo kazen zapora 2.266.832 oseb.

Med razpravo o masovnem prestajanju kazni zapora so se voditelji spomnili, da Jezus ni le izražal svoje ljubezni do zaprtih, marveč je bil celo sam eden izmed njih. Izpostavili so, da nosi ZDA zgodovinsko breme krivic do rasnih manjšin, kar se kaže tudi v pravosodnem sistemu, ki nesorazmerno vpliva na revne, marginalizirane, priseljence. Opažajo še, da se zdi, kakor da je zaporniški sistem izgubil upanje v možnost resničnega izboljšanja in rehabilitacije.

Organizacija Christian Churches Together – Združene krščanske cerkev se v zadnjih šestih letih posebej posveča vprašanjem revščine, rasni pravičnosti in reformi priseljevanja. Svoje članice spodbuja k pospeševanju zavedanja, izobraževanju in aktivnemu prizadevanju proti uveljavljanju pretirane rabe zapornih kazni.

Že leta 2000 je Škofovska konferenca ZDA izdala izjavo Responsibility, rehabilitation and restoration: A Catholic perspective on crime and criminal justice (Odgovornost, rehabilitacija in obnova: katoliška perspektiva o hudodelstvu in kazenskem pravosodju), v kateri je izpostavljeno »iskanje pristopov, ki razumejo kaznivo dejanje kot grožnja skupnosti, ne le kot kršitev zakonodaje, ki zahtevajo nove napore za obnovo življenj, ne le graditve novih zaporov. Potrebno je pokazati zavzetost za ponovno tkanje družbene strukture v spoštovanju življenja, človečnosti, odgovornosti in pomiritve.«

Celotno izjavo Škofovske konference ZDA (v angleščini) lahko preberete na povezavi.