Novi prostovoljci KPDVZ

Krščanska prostovoljna dejavnost v zaporih (KPDVZ) pozdravlja 10 novih prostovoljk in prostovoljcev, ki so uspešno opravili usposabljanje in izpit ter se 15. aprila 2013, prav na dan mladih prostovoljcev, pridružili skupini, ki že spremlja zaprte osebe. Po usposabljanju, ki ga Zaporniški vikariat organizira vsako leto v obliki modulov, ki vključujejo teme komunikacije, sodišča in zakonodaje, zaporskega sistema, psihologije, odvisnosti, motivacije, etike in kako po prestani kazni, novi prostovoljci z izjavo, da sprejemajo etični kodeks KPDVZ in ko se počutijo osebno pripravljeni, pričnejo spremljati zaprte osebe. Spremljanje zaprtih oseb se organizira v sodelovanju z zaprto osebo, s posameznim Zavodom za prestajanje kazni zapora in Centrom za socialno delo. Temeljni namen prostovoljnega spremljanja je predvsem družabništvo pa tudi medsebojno bogatenje različnih življenjskih vzorcev in krepitev socialnih veščin ter posledično priprava na čas po prestani kazni zapora.