Liturgično gradivo za teden zaporov 2013

Molitev tedna zaporov:

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Svetopisemski teksti

Malahija 3, 19 – 20
Izaija 55, 6 – 9
Psalm 26 (27) – Gospod je moja luč in moja rešitev
Psalm 102 (103) – Med obupavanjem in upanjem
Pismo Rimljanom 8, 31 – 39
Jakobovo pismo 1, 2 – 4, 12
Evangelij po Mateju 7,7-11
Evangelij po Luku 18, 1 – 8

Prošnje za vse potrebe

Prosimo za vse, ki so v zaporu. Naj jim Kristusova luč daje upanje in jih napolnjuje z močjo, da se soočijo s svojo trenutno situacijo. Naj jih opogumlja obljuba Božje ljubezni in usmiljenja, da se odvrnejo od poti teme in stopajo po poti luči in življenja.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Prosimo za vse, ki so postali žrtve kaznivih dejanj, za tiste, katerih življenja so se spremenila za vedno, za tiste, ki živijo v strahu zaradi dejanj drugih. Naj bodo njihova srca in misli odprta za zdravilno moč Boga. Naj dopustijo, da milost Svetega Duha obnovi v njih zaupanje in samozavest.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Prosimo za vse, ki delajo v zaporih. Naj jih Kristusova luč vodi pri njihovem delu, naj izražajo sočutnost in razumevanje do tistih, ki jih srečujejo, za kar naj bodo deležni potrebnih moči in milosti, da bodo lahko nadaljevali s svojim pomembnim delom.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Prosimo za svojce zaprtih oseb in za svojce žrtev kaznivih dejanj. Naj Božja življenjska moč prinaša v njihova življenja ozdravljenje in celostnost. Naj jim mi in naša družba namenjamo potrebno podporo in spremstvo, da se bodo lahko soočili z izolacijo in osamljenostjo.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Prosimo za vse, ki si želijo spremeniti smer svojega življenja in za vse, ki si želijo osvoboditi primeža odvisnosti. Naj se usmerijo k odrešujoči milosti Božje ljubezni in prepoznajo, da jim pot luči ponuja upanje za nov začetek in prenovo.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Prosimo, da bi bile naše skupnosti kraji luči in upanja. Naj bomo vedno pripravljeni ponuditi podporo tistim, ki omahujejo ali so v stiski in pripravljeni dati priložnosti tistim, ki se želijo spremeniti.
Gospod, prosimo te, usliši nas.

Uvod v mir

Vsi smo poklicani na potovanje v Kristusovi ljubezni in luči. Stojmo torej v Njegovi luči in stopimo naprej v Njegovi ljubezni in naj bo Gopodov mir vedno z vami…
In s tvojim duhom.

Molitev po obhajilu

Ljubeči Bog, blagoslovili in razlomili smo kruh iz nebes ter si delili kelih odrešenja. Bodi vedno z nami, naj tvoja luč osvetljuje naše poti, naše delo in naj tvoja luč sije na vse, s katerimi si delimo poti. Naj hodimo v Kristusovi luči danes in vsak dan. Amen.

Blagoslov

Naj vas Bog luči in moči napolni s svojo milostjo, da boste lahko stali in hodili v Njegovi luči, danes in vsak dan znova in naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh, ki naj bo vedno z vami, z vsemi, ki jih imate radi in tistimi, ki jih poskušate vzljubiti, zdaj in vekomaj.
Amen.

PDF liturgičnega gradiva