Dnevne molitve tedna zaporov 2012 Na poti življenja

Krščansko življenje pogosto opisujemo kot potovanje, na katerem smo mi vsi popotniki, romarji. Letošnja tema Tedna zaporov izvira iz Psalma 16, vrstice 11: »Daješ mi spoznati pot življenja; polnost veselja je pred tvojim obličjem, večne radosti na tvoji desnici.«

Razlika med potjo in avtocesto je v stopnjah: pot je nežnejša, bolj prijazna človekovim stopalom, a pogosto jo je tudi težje najti. Na poti potrebujemo bolj natančno vodenje kot le satelitsko navigacijo, ki pogosto zavaja, ko s katastrofalnimi posledicami pošlje težke tovornjake na gozdno pot.

Jezus je, kot nam pravi evangelij po Janezu, pot in hkrati naš sopotnik in vodnik na potovanju. Odkrivati in stopati po »poti življenja« ni vedno enostavno, ampak z njegovo pomočjo in spremstvom postaja pot očitnejša in smer jasnejša. Ne potujemo sami, ampak v družbi vernih, bratov in sester, in z Jezusom samim, čeprav ga kot na poti v Emavs ne prepoznamo vedno drug v drugem. V Tednu zaporov molimo za vse, ki so na kakršen koli način povezani s pravosodnim sistemom, za usmeritve, navdihe in osvežitve na njihovem potovanju ter za vizijo Božje pravičnosti in milosti, ki naj jih ohranja na tej poti.

Molitev Tedna zaporov:

Gospod, svobodo ponujaš vsem ljudem. Molimo za vse v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. Podpiraj s svojo ljubeznijo zaprte, njihove družine in prijatelje, zaporsko osebje in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, posebej še žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom, v njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

NA POTI ŽIVLJENJA

Prvi dan: zatekam se k tebi

Tisti, ki postanejo žrtve kaznivega dejanja, pogosto občutijo neznosno breme besa in zapuščenosti, strahu in nemočne jeze ter dolgotrajen občutek ogroženosti in negotovosti. Če je ogroženo vaše bivališče ali vaši najbližji, kje je potem še varno? Molimo za božje ozdravljenje in mir za žrtve hudodelstev, za njih, ki čutijo, da ni več varnega mesta zanje, da bo lahko v zavetju njegove ljubezni raslo in uspevalo novo upanje ter nova samozavest. Prosimo, da prejmejo potrebno pomoč in podporo, ki jo potrebujejo za nadaljevanje svojega potovanja.

Ljubeči Bog, tvoj Sin je na križu prosil odpuščanja za tiste, ki so ga mučili in ga križali, bodi varno zavetje vsem tistim, ki so postali žrtve. Podpiraj jih in krepčaj jih na vsakem koraku njihovega potovanja, ko se iz žrtev preobražajo v preživele. Prisluhnimo njihovim zgodbam, slišimo njihovo bolečino in jim dajajmo upanja, da to ni konec. S tabo kot s svojo oporo in močjo lahko še naprej rastejo in se krepijo. Daj, da si bi lahko predstavljali čas, ko bo njihovo življenje dokončno obnovljeno.

Drugi dan: delež dediščine

Ko danes molimo za vse tiste, ki delujejo v zaporih, se spominjamo težavnih pogojev, v katerih delajo, ko jim pogosto zmanjkuje časa in sredstev, kar ima pogosto posledice tudi na njihova osebna življenja. Spominjamo se tudi osebja, ki se sooča s težavami in trpi, ki pregorijo v skrbi za potrebe drugih. Prosimo Gospoda, da bi bil On njihov delež na njihovi poti, v njihovih življenjih in delovnih okoljih. Naj jim daje moči in potrebnih milosti, da opravijo ¸zahtevane naloge in dovolj moči za vse nepričakovana opravila na delovnem mestu. Naša prošnja je, da ostanejo osredotočeni, pogumni, sočutni in močni.

Ljubeči Bog, vir vse moči in razumevanja, naklanjaj vsem, ki delujejo v zaporih, modrosti, sočutja in moči, ki jo potrebujejo, da premagajo razočaranja in dvome, da bodo lahko spoznali in delili življenje v vsej polnosti. Bodi z njimi, ko sodelujejo z zaprtimi osebami in jih vodi po pravih poteh v novo življenje.

Tretji dan: ti imaš v rokah mojo usodo

Družine zaprtih oseb in družine njihovih žrtev nosijo ekstremno težko breme. Ujeti so v dramo in obup, ki si jo niso sami nakopali nase. Soočati se morajo z grozo, da je eden izmed njihovih družinskih članov zlorabljen ali s precej drugačno grozo, da je eden izmed članov njihove družine odgovoren za bolečino, ki jo je povzročil sočloveku. V obeh primerih potrebujejo družinski člani podporo in tudi modrost, moč ter milosti, ki jim jih daje Bog. Končno lahko le Bog daje moči in odgovore, kako te težke situacije sprejeti in jih premagati, da bi lahko nadaljevali potovanje.

Ljubeči Bog, tvoj Sin je spoznal ljubezen zemeljske družine. Molimo za družine zaprtih oseb in družine njihovih žrtev, da bi vse, vsaka na svoj način, lahko sprejele, kar se je zgodilo njihovim najbližjim in jih še naprej spremljale z ljubeznijo in pozornostjo. Naklanjaj jim polnost svoje milosti in moči, ki jo bodo potrebovale za nadaljevanje potovanja. Razlij nad njih moči svojega Duha, da bodo spet občutili izpolnjenost in pomiritev ter tako upanje v boljše čase.

Četrti dan: Gospod mi svetuje

Vsi, ki delujejo v pravosodnem sistemu, imajo težko in nehvaležno nalogo. Na svojem potovanju so zavezani k iskanju ravnotežja med potrebami skupnosti, ki pogosto zahteva stroge kazni in potrebami množice posameznikov, ki potrebujejo priložnost za drugačne življenjske poti. Ko se danes spominjamo vseh delujočih v kazenskopravnem sistemu, molimo, da bi bili deležni božje modrosti, kot je je bil deležen kralj Salomon. Bog sam je izvir pravega razločevanja in prave sodbe ter vodnik na vsakodnevnem potovanju.

Bog pravičnosti in usmiljenja, vir razumnega svetovanja, bodi prisoten in aktiven v vseh naših situacijah sojenja in kaznovanja, da bi usmiljenje skupaj s pravičnostjo vodila vse tiste, ki službujejo v kazenskopravnem sistemu. Podpiraj jih, da bi delovali pravično, ljubili usmiljenje in skrbeli za modre ter sočutne sodbe.

Peti dan: na moji desnici

Nastop prestajanja kazni zapora je ena najbolj strašljivih izkušenj, ki si jih sploh lahko predstavljamo. Tam pogosto ni mnogo znanih obrazov, tisti, ki jih srečaš, so lahko najmanj nepoznani, nekateri so lahko celo nevarni. Nekdo drug prevzame moč in odgovornost nad tabo. Ta izkušnja človeka onemogoči in spravi na raven otroka, ko je prepričan, da ne more na nič zares vplivati. Psalmist najde v takšni situaciji tolažbo v tem, da je Bog na njegovi desnici, da je vir vsega bogastva in vsega kar potrebujemo za rast in vztrajanje na poti. Kadar kdorkoli izmed nas spozna, da je Bo na njegovi desnici, tedaj se pokažejo nove možnosti, nove poti se odkrijejo in lahko je stopiti korak naprej na našem življenjskem potovanju.

Ljubeči Bog, od tebe nas ne more nič ločiti, ostani blizu njim, ki so v zaporu, posebej še njim, ki služijo dolge in navidez neskončne kazni. Ostani blizu njim, ki bodo danes prvič prestopili prag zapora in njim, ki bodo danes stopili na negotovo in težavno svobodo. Bodi z vsemi njimi, navzoč na njihovi desnici in jim naklanjaj moči in podpore, da bodo še naprej upali ter si prizadevali za novo življenje in rast.

Šesti dan: ne bom omahnil

Bog nas ne spusti niti ne zapusti, ne obupa nad nami; ne bo nas prepustil podzemlju. Verujemo in ravnamo v skladu s tem, da sta preobrazba in odrešenje mogoči in lahko gremo mi, kot skupnost, naprej, po novih, boljših poteh. Za nas, člane skupnosti, je pomembno, da ne obupamo nad našimi zapori, nad našimi zaprtimi osebami, njihovimi družinami, njihovimi žrtvami ali nad našim kazenskopravnim sistemom, kazni željnimi in maščevalnimi odzivi. Kot nam Bog izkazuje usmiljenje in odpuščanje, ko se spokorimo, tudi mi iščimo načine, kako bi usmiljenje in odpuščanje pokazali osebam po prestani kazni zapora in tistim, ki iščejo nove poti znotraj naših skupnostih.

Nikoli nas ne zapustiš, Gospod, čeprav grešimo in s tem izgubimo nedolžnost. Prihajaš k nam, da nam vodiš v nov in živ odnos s tabo. Navkljub vsemu nas ljubiš, tudi kadar skrenemo s poti. Pomagaj nam prepoznati tvojo podobo drug v drugem in namenimo prav tako velikodušnost tudi tistim v naših skupnostih, ki so zakrivili kazniva dejanja ter bili kaznovani. Daj, da bi jim zmogli odpuščati in jim pokazati podporo ter spremstvo na poti.

Teden zaporov je pobuda k molitvi in pospeševanju zavedanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaporskega osebja in vseh tistih, ki zanje skrbijo. Pobudo podpirajo predstavniki različnih krščanskih skupnosti in organizacij.

Naprošeni ste, da vsak dan molite po namenih Tedna zaporov, hkrati pa tudi razmislite, če lahko kot posamezniki ali kot skupnost naredite konkretno stvar, s katero bi podprli eno izmed skupin, za katere molimo.

Za predloge, kako lahko sodelujete, donacijo ali večje količine plakatov, lahko obiščete www.center-ecce.si, kjer je na voljo še ostalo gradivo: molitve, liturgično gradivo, koristne povezave, ideje in tekste.

Lahko tudi pišete na info@center-ecce.si ali Zaporniški vikariat, Smrekarjeva 7a, 1000 Ljubljana.