Strokovna ekskurzija KPDVZ v Celovec

V nedeljo, 24. junija 2012 se je skupina dvanajstih prostovoljcev v skupini KPDVZ, ki spremljajo zaprte osebe, odpravila na strokovno ekskurzijo in hkrati zaključni izlet v Celovec ob zaključku akademskega leta. Na programu je bil obisk Minimundusa, Gospe Svete, piknik in še strokovni del – obisk zavoda za prestajanje kazni v Celovcu. Tam so si prostovoljci ogledali zavod, spoznali razmere v zavodu in drugje v Avstriji in si podrobno ogledali prostore  zapora. Vodstvo zapora se je pri tem zelo potrudilo in tako je bil obisk zelo poučen. Zato ni kliše, da je dan hitro minil in da je bilo razpoloženje prijetno.