Konvencija Sveta Evrope za varstvo pred nasiljem

1. avgust je stopila v veljavo Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in prizadevanju zoper nasilje nad ženskami in nasilje v družini. Imenovana tudi Istanbulska konvencija, ker je bila prvič podpisana pred tremi leti v Istanbulu, zavezuje vlade, ki so konvencijo ratificirale, da storijo konkretne korake proti vsem oblikam nasilja, od zalezovanja, spolnega nadlegovanje, nasilja v družini, prisilnih porok, prisilnega obrezovanja …

Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland je ob te priložnosti dejal, da moramo vsi delovati za izboljšavo življenj žensk in deklet, ki so žrtve nasilja zgolj zaradi spola. Hkrati je države članice, med katerimi je tudi Slovenija, ki konvencije še ni ratificirala, pozval k podpisu oz. ratifikaciji. Med prednostmi konvencije je generalni sekretar izpostavil ustanovitev skupine strokovnjakov, ki bodo spremljali, kako vlade držav podpisnic uresničujejo konvencijo.

Konvencija ponuja izčrpen pravni okvir za vzpostavitev ukrepov, ki bodo okrepili preventivo in zaščito pred nasiljem nad ženskami ter odkrivanje storilcev nasilja. Uveljavitev konvencije bo spremljala mednarodna konferenca, ki se bo odvijala od 18. do 19. septembra 2014 v Rimu.