40. obletnica mednarodnega Tedna zaporov

Letošnje leto zaznamujemo 40. obletnico začetka obhajanja tedna zaporov. Pobudo zanj so leta 1975 podali pastoralni delavci v Angliji in Walesu. Teden zaporov se je tako prvič odvil leta 1976, še pod imenom ‘Teden zapornikov’. V Sloveniji smo teden zaporov obhajali dvanajstkrat, prvič leta 2003.

Komite za teden zapornikov, ki so ga sestavljali pastoralni delavci v zaporih in drugi kristjani, vključeni v delo z zaprtimi osebami in njihovimi svojci, se je tako v Angliji in Walesu oblikoval okrog spodbude, da bi različne cerkve in širša krščanska skupnost molila za potrebe zaprtih osebe. Pripravili so molitev in informacijske letake za tretjo nedeljo v novembru, tako imenovano zaporniško nedeljo in nato za vsak dan do prihodnje sobote.

Teden zaporov ima svoje začetke v Katoliški cerkvi, posebej je bil v začetku dejaven škof Victor Guazzelli. Pobuda pa je kmalu doživela ekumensko podporo, saj so k obhajanju tedna molitve pridružile različne krščanske cerkve. Leta 1993 je bila pobuda registrirana kot humanitarna organizacija v Veliki Britaniji. Leta 1995 se je teden zapornikov preimenoval v Teden zaporov, s čimer so organizatorji želeli poudariti ne le potrebe zaprtih oseb, marveč vseh, ki so kakorkoli vpleteni ali prizadeti zaradi zaporov (svojci zaprtih, oškodovane osebe, osebje v zaporih, vsi, ki delujejo v kazenskopravnem sistemu in številni prostovoljci).