Zakaj spregovoriti o nasilju v družini

zrtev druzinsko nasiljeLe nekaj razlogov, zakaj je potrebno spregovoriti in obsoditi nasilje v družini

- Ker se lahko zgodi vsakomur, ne glede na starost, socialni status, spol, spolno usmerjenost, versko ali etnično pripadnost;
- Ker se dogaja v vseh tipih odnosov;
- Ker je nasilje lahko fizično, čustveno, psihološko, finančno ali spolno;
- Ker je nesprejemljivo in se ga ne sme tolerirati;
- Vsak ima pravico živeti življenje prosto od nasilja;
- Ker gre redno le za enkraten pripetljaj – pogosto postaja vedno bolj vsakdanje in vedno bolj brezobzirno;
- Nasilje v družini običajno izvira iz storilčeve potrebe po moči in nadzoru nad žrtvijo, kar je zloraba žrtve;
- Če ga ignoriramo, ga dejansko opravičujemo;
- Družinsko nasilje se med vsemi tipi kaznivih dejanj posamezni žrtev največkrat ponovi;
- Ker raziskave ugotavljajo, da so ženske, ki so v veliki večini žrtve družinskega nasilja, povprečno 35-krat tako ali drugače napadene preden pokličejo policijo;
- Družinsko nasilje je eden največjih tveganj za odraščajoče otroke;
- V Sloveniji predstavlja družinsko nasilje kaznivo dejanje nad otrokom, če mu je ta le priča – zaradi posledic, ki jih ta pusti na otroku;
- Žrtve pogosto postanejo vedno bolj odvisne od storilcev;
- Družinsko nasilje ima hude posledice na samopodobo žrtve, na zdravje in lahko povzroča posttravmatsko stresno motnjo;
- Žrtve pogosto prevzemajo krivdo za nasilje nase oz. zanikajo, da se nasilje sploh dogaja;
- Ker žrtve – in tudi storilci, da bi se lahko spremenili – potrebujejo našo podporo!

Povzeto po http://domesticviolenceuk.org/

Več informacij o prijavi nasilja v družini na spletni strani Policije.