Opis Programa za zaprte osebe

Namen zaprte_osebe_onprograma je zaprtim osebam omogočiti različne dejavnosti, ki bodo prispevale k smiselnosti prestajanja kazni in olajšale kasnejšo reintegracijo v družbo.

Zaprte osebe imajo možnost razbremenilnih pogovorov in pomoč pri povezovanju z družino.

Organizira se kulturne dejavnosti in različne natečaje, ki se odvijajo tudi na svetovnem nivoju. Izvajajo se tudi različni jezikovni in drugi tečaji, ki spet pripomorejo k boljši kvaliteti življenja na prestajanju kazni.

Brezplačno se zaprtim osebam ponudi verske časopise in revije ter drugo literaturo.

V okviru programa se izvaja tudi duhovna oskrba.

Kaj je duhovna oskrba?

Duhovna oskrba je vključena v vseh slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu. Zastopa jo koordinator za duhovno oskrbo zaprtih oseb, ki je redno navzoč v vsakem zavodu. Njegova naloga je, da se na željo priprtih ali zaprtih oseb, povezuje s predstavniki različnih verskih skupnosti, ki konkretneje pokrivajo verske/duhovne potrebe.

V okviru duhovne oskrbe se omogoča:

  • Osebne razgovore s predstavnikom svoje verske skupnosti, ki je uradno priznana v Republiki Sloveniji.
  • Udeležba v pogovorni skupini, ki se osredotoča na določeno temo. Teme so najrazličnejše, od dnevnih novic, do vsebin in zgodb, ki pomagajo na življenjski poti. Lahko se izvede tudi v obliki igre oz. je namenjena druženju.
  • Udeležba pri bogoslužju.
  • Udeležba pri zakramentih.

Foto: Flickr