Obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora

zapor resetkeSvojci lahko obiščete zaprte osebe v predhodnem dogovoru z njimi in posameznim Zavodom za prestajanje kazni zapora.

Obiske pripornikom dovoljuje sodišče, zato je potrebno, da obiskovalec pred obiskom pripornika pridobiti dovolilnico za obisk.

Objavljamo kontaktne podatke in urnike obiskov v Zavodih.

Zavod za prestajanje kazni zapora (ZKPZ) Dob
07 346 6600/6602
zpkz-dob(at)gov.si

Urniki obiskov:
Sreda in sobota 9:00 – 16:45

ZKPZ Dob Polodprti oddelek Slovenska vas in Odprti oddelek Puščava
07 346 6600
lidija.pezdir-ristic(at)gov.si

Urniki obiskov:
Sreda 11:00 – 16:45
Sobota 9:00 – 16:45

ZKPZ Ig (ženske)
Na Grad 25
1292 Ig pri Ljubljani
01 420 1911
zpkz-ig(at)gov.si

Pripornice
Ponedeljek in sreda 14:00 – 18:00

Obsojenke
Petek 14:00 – 18:00
Sobota in nedelja 9:00 – 18:00

Uklonilno kaznovane
Petek 14:00 – 18:00
Nedelja 9:00 – 12:00

ZKPZ Koper
Ankaranska cesta 3
6000 Koper
05 610 0470
zpkz-kp(at)gov.si

Obsojenci
Četrtek 8:00 – 10:30 in 11:30 – 18:00
Nedelja 9:00 – 12:00 in 13:00 – 18:00

Priporniki
Ponedeljek 13:00 – 18:00
Četrtek (samo delavci) 8:00 – 10:30 in 11:30 – 15:00
Petek 8:00 – 10:30 in 11:30 – 18:00

ZKPZ Koper Oddelek Nova Gorica
Pod vinogradi 2
5000 Nova Gorica
05 300 5690
danijela.devcic(at)gov.si

Obsojenci in osebe, ki prestajajo uklonilni zapor
Sreda 13.00 – 17.00
Petek 8.00 – 12.00
Nedelja in prazniki 8.00 – 12.00

Priporniki
Torek 8.00 – 16.00 (odmor od 11.30 do 12.30)
Četrtek 8.00 – 16.00 (odmor od 11.30 do 12.30)

ZKPZ Ljubljana
Povšetova 5
1000 Ljubljana
01 300 5530
zpkz-lj(at)gov.si

Nadzorovani obiski obsojencev in oseb, ki prestajajo uklonilni zapor
I. skupina
Sobota 9.00 – 11.00
Nedelja 9.00 – 11.00
II. skupina
Sobota 11.30 – 13.30
Nedelja 11.30 – 13.30

Prosti obiski v zavodskem parku
Sobota 14.00 – 17.00
Nedelja 14.00 – 17.00

Obiski za stekleno pregrado
Sobota 17.30 – 18.30
Nedelja 17.30 – 18.30

Priporniki
Torek 8.00 – 17.00
Sreda 8.00 – 17.00
Četrtek 8.00 – 17.00

ZKPZ Ljubljana Oddelek Novo mesto
Jerebova 1
8000 Novo Mesto
07 332 1950
bernarda.vranesic(at)gov.si

Obsojenci

Za stekleno pregrado:
nedelja 11.00 – 12.00
torek 11.00 – 12.00

Nenadzorovani obiski obsojencev v prostoru za obiske v oddelku:
Nedelja ter na državni praznik 13.00 – 17.00 (v trajanju 2 ur)
Torek 13.00 – 17.00 (v trajanju 2 ur)

Nenadzorovani obiski obsojencev pred oddelkom:
Nedelja ter na državni praznik 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Torek 13.00 – 17.00

Nenadzorovan obisk zunaj zavoda (v mesto) v skladu s 77. členom ZIKS:
Nedelja ter na državni praznik 9.00 – 17.00 (do 5 ur)

Nenadzorovani obiski v prostoru za obiske za osebe na prestajanju uklonilnega zapora:
Torek, nedelja ter na državni praznik 13.00 – 17.00 (2 uri)

Priporniki

Za stekleno pregrado:
Sobota 8.00 – 16.00 (1 ura)

Brez steklene pregrade:
Sreda 8.00 – 16.00 (1 ura in 15 min)

ZKPZ Ljubljana Odprti oddelek Ig
Banija 97
1292 Ig pri Ljubljani
01 286 2010
hermina.androjna(at)gov.si

Obsojenci
Sobota, nedelja in prazniki 14.00 – 17.00

ZKPZ Maribor
Vošnjakova 16
2000 Maribor
02 290 9610
zpkz-mb(at)gov.si

Priporniki
Sreda in četrtek 10.00 – 13.00 in 14.00 – 16.00

Prosti obiski obsojencev
Sobota in nedelja 8.00 – 12.00

Obiski pod nadzorom
Ponedeljek 12.00 – 14.00
Petek 8.00 – 10.00

Obiski uklonilnega zapora
Sobota 12.15 – 13.15
Nedelja 12.15 – 13.15

ZKPZ Maribor Odprti oddelek Rogoza
Na pristavo 22
2204 Milkavž na Dravskem polju
02 629 6750
darko.cresnik(at)gov.si

Obsojenci
Vsak delovni dan, razen četrtka 15.30 – 18.30
Sobota 14.00 – 18.00
Nedelja 9.00 – 12.30
Prazniki 14.00 – 18.00

ZKPZ Maribor Oddelek Murska Sobota
Sodna ulica 2
9000 Murska Sobota
02 534 9101
slavko.prsa(at)gov.si

Obsojenci
Torek 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00
Nedelja 9.00 – 13.00

Priporniki
Sreda 8.00 – 16.00
Petek 8.00 – 15.00

Uklonilni zapor
Sobota 8.00 – 12.00

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Linhartova ulica 3
3000 Celje
03 426 6770
zpkz-ce(at)gov.si

Obsojenci
Sobota, nedelja in prazniki 8.00 – 17.00

Priporniki in pripornice
Ponedeljek, sreda, četrtek 8.00 – 17.00 (odmor od 13.00 do 14.00)

Prevzgojni dom Radeče
Pot na brod 23
1433 Radeče
03 565 8310
pd.radece(at)gov.si

Sobota in nedelja 10.00 – 18.30