Opis Programa za zaprte osebe

Namen programa je zaprtim osebam omogočiti različne dejavnosti, ki bodo prispevale k smiselnosti prestajanja kazni in olajšale kasnejšo reintegracijo v družbo. Zaprte osebe imajo možnost razbremenilnih pogovorov in pomoč pri povezovanju z družino. Organizira se kulturne dejavnosti in različne natečaje, ki se odvijajo tudi na svetovnem nivoju. Izvajajo se tudi različni jezikovni in drugi tečaji, […]

Svetovni dan zavedanja o zlorabah starejših

15. junija 2006 sta Mednarodna mreža za preprečevanje zlorab starejših (INPEA) in Svetovna zdravstvena organizacija Združenih narodov prvič zaznamovali Svetovni dan zavedanja o zlorabah starejših. Generalna skupščina je leta 2012 tudi uradno 15. junij razglasila za svetovni dan zavedanja o zlorabah starejših. Raziskave ugotavljajo, da so zlorabe starejših še vedno marsikje tabu, široko neopažene in […]