Obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora

Svojci lahko obiščete zaprte osebe v predhodnem dogovoru z njimi in posameznim Zavodom za prestajanje kazni zapora. Obiske pripornikom dovoljuje sodišče, zato je potrebno, da obiskovalec pred obiskom pripornika pridobiti dovolilnico za obisk. Objavljamo kontaktne podatke in urnike obiskov v Zavodih. Zavod za prestajanje kazni zapora (ZKPZ) Dob 07 346 6600/6602 zpkz-dob(at)gov.si Urniki obiskov: Sreda […]

Opis programa za svojce

Namen programa je povezovanje zaprtih oseb in njihovih družin ter socialna in duhovna podpora družinam. V okviru programa se izvaja podpora, spremljanje in svetovanje družinam. V prihodnosti bomo organizirali delavnice in predavanja za družine. Družine bodo seznanjene s situacijo v kateri je zaprta oseba, deležne bodo svetovanja pri obiskovanju in stikih z zaprtimi osebami. Organiziralo se […]

Opis Programa za zaprte osebe

Namen programa je zaprtim osebam omogočiti različne dejavnosti, ki bodo prispevale k smiselnosti prestajanja kazni in olajšale kasnejšo reintegracijo v družbo. Zaprte osebe imajo možnost razbremenilnih pogovorov in pomoč pri povezovanju z družino. Organizira se kulturne dejavnosti in različne natečaje, ki se odvijajo tudi na svetovnem nivoju. Izvajajo se tudi različni jezikovni in drugi tečaji, […]